Now showing items 1-5 of 5

  • Optimization of position of the cyclical-and-continuous method complexes when cleaning-up the deep iron ore quarries 

   Kuzmenko, S; Kaluzhnyi, Ye; Moldabayev, S; Shustov, O; Adamchuk, A; Toktarov, A (National Mining University, 2019-09-30)
   Purpose. An algorithm development for calculating the optimum depth for cyclical-and-continuous method schemes introduction when cleaning-up the deep iron ore quarries. Methods. When developing an algorithm for calculating ...
  • Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар'єрів 

   Дриженко, А. Ю.; Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, Анатолий Юрьевич; Drizhenko, А.; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Тамуя, Садо Арманд; Tamouya, Sado Armand; Тельнов, В. Г.; Тельнов, Вячеслав Геннадійович; Telnov, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто досвід спорудження внутрішніх відвалів в умовах відроблених глибоких кар’єрів. Запропоновано низку схем ведення внутрішнього відвалоутворення на відроблених надглибоких кар’єрах. Обґрунтовані параметри ...
  • Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ 

   Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Shustov, O.; Шустова, А. О.; Shustova, A.; Тертишний, В. А.; Tertyshnyi, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Отримано формули розрахунку об’єму запасів корисних копалин в приконтурній та глибинній зоні. Встановлено характер впливу параметрів доробки глибоких крутоспадних родовищ відкритим способом на доцільне положення поточних ...
  • Исследование параметров доработки глубоких карьеров открытым способом 

   Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрена технология вскрытия полезных ископаемых в глубинной зоне карьеров. Установлена зависимость снижения объема выемки пород вскрыши при вскрытии залежи в приконтурной зоне карьера от его глубины с изменением угла ...
  • Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар'єрах 

   Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А.; Shustov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Надано класифікацію транспортних засобів для роботи в умовах відкритої розробки родовищ за ступенем поширеності, досвідом використання та впровадженням у виробництво. Виділено три групи транспортних засобів: поширені, ...