Now showing items 1-1 of 1

    • До проблеми сутнісного контенту компетентнісної проблематики в освіті 

      Резнік, Олександра Антонівна; A. A. Reznik; Ю. О. Шабанова; Y.O. Shabanova (НТУ ДП, 2020)
      Дослідження присвячено з’ясуванню змістовної сутності поняття «компетентність». Проаналізовано різні тлумачення даного терміну в науковій літературі. На підставі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних науковців ...