Now showing items 1-11 of 11

  • 90 років кафедрі будівництва, геотехніки и геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка» 

   Солодянкін, О. В.; Гапєєв, С. М.; Солодянкіна, О. А. (Журфонд, 2020)
   Стаття присвячена історії створення та розвитку кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка», всім сферам її діяльності – науково-дослідній, кадровій, міжнародній. Але в першу чергу наведені ...
  • Деформованість та міцність масивів гірських порід 

   Шашенко, О.М.; Сдвижкова, О.О.; Гапєєв, С.М. (Національний гірничий університет, 2008-06-05)
   Викладено фізичні основи міцності гірських порід і породного масиву. Проаналізовано найбільш уживані критерії міцності. Досліджено вплив масштабного ефекту на міцність породного масиву. Наведено приклади чисельного ...
  • Дослідження впливу розмірів виробки на напружено-деформований стан породного масиву 

   Терещук, Р. М.; Терещук, Р. Н.; Tereshchuk, R. M.; Гапєєв, С. М.; Терещук, О. М. (2007)
   У статті наведені результати натурних шахтних досліджень за проявами гірського тиску у протяжній виробці, закріпленій різними типорозмірами кріплення. Показано, що збільшення площі перерізу виробки (використання більшого ...
  • Комплексный подход к решению актуальных проблем горнодобывающего региона в условиях шахт ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

   Гапеев, Сергей Николаевич; Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапеев, С. Н.; Гапєєв, С. М.; Солодянкин, Александр Викторович; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкін, О. В.; Вигодін, Михайло Олександрович; Выгодин, Михаил Александрович; Выгодин, М. А.; Вигодін, М. О.; Барабаш, M. В.; Воронин, С. А.; Пилюгин, В. И.; Снигур, В. Г.; Мкртчян, С. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты исследований и внедрений новых технологий, направленных на комплексное решение проблем угольной шахты, включая вскрытие резервных запасов за счет расширения технических границ шахтных полей, ...
  • Методика численного моделирования напряженно-деформированного состояния породного массива вокруг одиночной выработки 

   Гапеев, С. Н.; Гапеев, Сергей Николаевич; Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапєєв, С. М.; Палац-Валько, Б.; Логунова, А. О.; Логунова, Олександра Олегівна; Логунова, Александра Олеговна; Логунова, О. О. (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) массива горных пород, который вмещает в себя выработку, является достаточно сложной задачей. Это связано с тем, что существует ряд внутренних и внешних ...
  • Наукова школа геомеханіки і підземного будівництва НТУ «Дніпровська політехніка» 

   Шашенко, О. М.; Солодянкін, О. В.; Гапєєв, С. М. (Журфонд, 2020)
   Розкрито поняття "наукова школа". Наведені основні ознаки наукової школи та роль її очільника. Приділена увага засновникам наукової школи геомеханіки в НТУ «Дніпровська політехніка». Ретроспективно показані ...
  • Оценка влияния параметров анкерования участка сопряжения «лава – подготовительная выработка» на его устойчивость 

   Гапеев, Сергей Николаевич; Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапеев, С. Н.; Гапєєв, С. М.; Логунова, Александра Олеговна; Логунова, Олександра Олегівна; Логунова, А. О.; Логунова, О. О.; Терещук, Владимир Романович; Терещук, Володимир Романович; Терещук, В. Р. (Видавництво НГУ, 2015)
   Рассмотрено моделирование геомеханической системы «выработка-массив-охранная конструкция» для условий поддержания нижнего сопряжения 18-й северной лавы пл. l 1 . ОП «Шахта 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» ...
  • Перспективи розвитку будівельних технологій (Остання сторінка) 

   Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапєєв, С. М.; Гапеев, С. Н.; Гапеев, Сергей Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Подано результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів і студентів у різних напрямках розвитку будівельних технологій, що були розглянуті на засіданні секції 12-ї міжнародної науково-практичної конференції ...
  • Перспективи розвитку будівельних технологій (Титульна сторінка та зміст) 

   Гапеев, С. Н.; Гапєєв, С. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Подано результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів і студентів у різних напрямках розвитку будівельних технологій, що були розглянуті на засіданні секції 13-ї міжнародної науково-практичної конференції ...
  • ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДА 

   Гапєєв, С. М.; Багдасарян, В. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
   На сьогоднішній день велика кількість будинків, включаючи деякі новобудови та існуючий житловий фонд, не відповідають нормативним показникам опору теплопередачі. Це пояснюється тим, що в 2016 році були оновлені нормативи, ...
  • Численное моделирование процессов выдавливания пород почвы в горных выработках 

   Гапеев, Сергей Николаевич; Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапеев, С. Н.; Гапєєв, С. М. (Видавництво НГУ, 2015)
   Представлена методика и некоторые результаты численного моделирования процесса выдавливания пород из почвы выработки. Пучение рассматривается как возмущенный процесс при потере упругопластической устойчивости ...