Now showing items 1-2 of 2

  • Геоенергетика: ретроспектива і перспектива 

   Дичковський, Р. О.; Дичковський, Роман Омелянович; Дичковский, Р. Е.; Дичковский, Роман Емельянович; Dychkovskyi, R.; Табаченко, М. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Табаченко, Н. Н.; Табаченко, Николай Николаевич; Tabachenko, М.; Edgar Cáceres Cabana (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто недалеке минуле, сучасний стан та перспективи розвитку енергетики в Україні в рамках загальносвітових тенденцій формування енергопостачання на основі традиційних та альтернативних джерел. Авторами запропоновано ...
  • Енергетика геотехнологічної системи: проблеми, перспективи розвитку 

   Дичковський, Р. О.; Дычковский, Р. Е.; Дычковский, Роман Емельянович; Дичковський, Роман Омелянович; Dychkovskyi, R.; Табаченко, М. М.; Табаченко, Н. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Табаченко, Николай Михайлович; Tabachenko, М.; Cabana, Edgar Cáceres (Видавництво НГУ, 2017)
   Проведено аналіз сучасного стану, наявних проблем та напрямів розвитку енергетики геотехнологічної системи на основі традиційних та альтернативних джерел. Запропоновано техніко-технологічне обґрунтування можливості ...