Now showing items 1-3 of 3

  • Оцінка точності кутових вимірів 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".
  • Побудова та розрахунок точності підземної маркшейдерської опорної мережі 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".
  • Похибка орієнтування підземної маркшейдерської опорної мережі через два вертикальні шахтні стволи 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".