Now showing items 1-2 of 2

  • Газодинамический расчет экспериментальной аэрофонтанной сушилки 

   Коломиец, Р.В. (2014)
   Наведені основні розрахункові залежності для параметрів псевдозрідженого потоку і моделювання реальних процесів. На основі проведеного експерименту розраховано швидкість повітряного потоку в подовій решітці і в сушильній камері.
  • Конвективный теплообмен в аэрофонтанной сушилке 

   Коломиец, Р.В. (2014)
   Розглянуто основні критерії конвективного теплообміну процесу сушіння в аерофон-танній установці. Розроблено методику визначення оптимального режиму сушіння в киплячому прошарку на основі визначення коефіцієнта тепловіддачі, ...