Now showing items 1-1 of 1

    • Дослідження енергетичних параметрів барабанних млинів 

      Сокур, М.І.; Стрюков, М.С.; Богдан, А.О. (Видавництво НГУ, 2019)
      Мета. Ведення у науковий обіг розрахунку енергетичних параметрів барабанних мли-нів. Задачею є ознайомлення науково-технічних працівників з математичним апаратом і алгоритмом розрахунку барабанних млинів. Методи і ...