Now showing items 1-1 of 1

    • Технология переработки буроугольных шламов 

      Кривощеков, Вячеслав Иванович; Мацюк, Ирина Николаевна; Кривощоков, В.І.; Мацюк, І.М. (Видавництво НГУ, 2010)
      Розглянуто особливості брикетування бурого вугілля. Обґрунтовано тех- нологію безвідхідної переробки буровугільних шламів брикетних фабрик. Зробле- но аналіз потенціального розвитку буровугільної промисловості ...