Now showing items 1-1 of 1

    • НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

      Орел, Майя Василівна (Дніпропетровськ, НГУ, 2010)
      Подано методичні рекомендації до організації і проведення навчально-ознайомчої та виробничої практики студентів спеціальності 6.030500 Переклад, у яких сформульовано мету та завдання практики, обов’язки студентів-практикантів ...