Now showing items 1-6 of 6

  • Валеологічні способи попередження розумової втоми студента 

   Козлова, В. А. (2013)
   Сучасний процес вузівського навчання характеризується психофізіологічним навантаженням, пов’язаним із необхідністю засвоєння студентами нових знань і практичних навичок. Навчання великої складності та інтенсивності ...
  • Коммуникация как фактор перехода к гуманной модели образования в высшей школе 

   Шабанова, Юлія Олександрівна; Шабанова, Юлия Александровна; Сикарева, Н. Г. (2013)
   В современном мире образование рассматривается как общезначимая ценность. Её реализация обеспечивается существующими в том или ином государстве системами образования. Несмотря на множественность направлений ...
  • Методика організації викладання історії у вищій школі 

   Розіна, Ірина; Розіна, І.; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Методика викладання відіграє головну роль у вивченні певної дисципліни, вона допомагає правильно підготувати лекційні та практичні заняття; у певній послідовності, використовуючи різні методи і прийоми, подати матеріал.
  • Особливості методики викладання культурології у вищій школі 

   Коваленко, Руслан; Коваленко, Р.; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
   Оскільки гуманітарне знання у сучасному суспільстві набуває актуальності, гуманітарні дисципліни стають затребувані у вищих школах як для студентів гуманітарних, так і для технічних напрямів.
  • Педагогіка партнерства у вищій школі 

   Бабенко, Наталія; Бабенко, Н. (НТУ "ДП", 2019)
   Разом із розвитком суспільства повинні розвиватися методи підготовки випускників закладів вищої освіти, адже мета освітнього закладу – навчити студента вчитися та самостійно здобувати знання протягом життя. Саме принцип ...
  • Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. 

   Салов, Володимир Олександрович; Шабанова, Юлія Олександрівна; Ільченко, Ольга Никифорівна (видавництво НГУ, 2014)
   На підставі досвіду видавничої діяльності Національного гірничого університету описано процес розробки науково-методичного забезпечення вищої освіти й процедуру попереднього розгляду рукописів навчальної ...