Now showing items 1-1 of 1

    • Короткий аналіз технологій переробки марганцевих шламів 

      Булах, О.В. (2017)
      Наведено огляд перспективних технологій збагачення марганцевих шламів, які дозволя-ють отримувати концентрати з різним вмістом марганцю. Визначено необхідність залу-чення у переробку марганцевих шламів для підтримання ...