Now showing items 1-1 of 1

    • Повышение эффективности и надежности водоотлива глубоких шахт 

      Хворостяной, Н.Н.; Тимофеев, Д.Ю. (2014)
      Питання організації водовідливу глибоких шахт в умовах центрального Донбасу розгля-нуті з урахуванням поставлених завдань підвищення ефективності та надійності водовідли-вного господарства. Зроблений порівняльний аналіз ...