Now showing items 1-1 of 1

    • КАТЕРИНОСЛАВЦІ У ВОЛОДИМИРСЬКІЙ ВЧЕНІЙ АРХІВНІЙ КОМІСІЇ 

      НЕДРЯ, К.М. (Гуманітарний журнал, 2012-03-01)
      Вданійстатті висвітлюєтьсяроль імісце представниківКатеринославської губерніїв процесі створення і подальшої діяльності Володимирської вченої архівної комісії.This article introduces the role and placeof the representatives ...