Now showing items 1-1 of 1

    • Исследование процесса сушки продуктов обогащения в вихревых аппаратах 

      Чеберячко, И.М.; Дерюгин, В.Г.; Чеберячко, Ю.И.; Пустовой, Д.С. (2011)
      Проаналізовані особливості кінематики високотемпературних теплоносіїв, які використовують при сушці вологих концентратів, на основі чого була складена математична модель руху гетерогенного потоку в вихровому апараті та ...