Now showing items 1-1 of 1

    • Рудна мікроскопія з основами технологічної мінераграфії 

      Рузіна, Марина Вікторівна; Яцина, Дмитро Валерійович; Жильцова, Ірина Вікторівна (Видавництво НГУ, 2012)
      Представлено опис методів мікроскопічних досліджень руд у відбитому світлі. Розглянута методика проведення текстурно-структурного та парагенетичного аналізу. Наведені діагностичні властивості основних рудоутворюючих ...