Now showing items 1-2 of 2

  • ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ АНАЛІЗУ В СЦІЄНТИЗМІ ТА РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ ЗАХОДУ ХХ СТ. 

   Снітько, Дмитро Юрійович; Снитько, Дмитрий Юрьевич; Snitko, D. J. (Видавництво НГУ, 2012)
   В результаті порівняльного аналізу концепцій людської діяльності в сцієнтизмі та релігійній філософії ХХ століття виявлено сутнісні методологічні розбіжності названих парадигм. Дані розбіжності стали основою специфічних ...
  • Окружающий мир и миссия человека : господство или ответственность? 

   Тимофєєв, О. В.; Тимофєєв, Олександр Володимирович; Тимофеев, А. В.; Тимофеев, Александр Владимирович (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2018)
   Ответственность за окружающий мир возложена именно на человечество, современное человечество. «Come On! Нам нужно действовать сейчас!», – действовать, принимая на себя ответственность за настоящее ...