Now showing items 1-9 of 9

  • Адаптація технології свердловинної підземної газифікації вугілля 

   Дичковський, Р.О; Табаченко, М.М; Фальштинський, В.С; Лозинський, В.Г; Саїк, П.Б (Національний гірничий університет, 2017)
   Проаналізовано промисловий досвід реалізації технологій підземної газифікації вугілля. Охарактеризовано технічне оснащення, основні показники та якісні характеристики геотехнологічних методів видобутку корисних копалин. ...
  • До питання дослідження процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Фальштинський, В.С; Демидов, М.С (Донецький національний технічний університет, 2017)
   В роботі представлені дослідження інтенсифікації процесу підземної газифікації вугілля шляхом визначен- ня концентрації горючих генераторних газів (СО, Н2, СН4) залежно від температури відновної зони реакційного каналу ...
  • Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Фальштинський, В.С; Демидов, М.С; Ганушевич, К.А (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019-03)
   Мета. На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень встановити параметри матеріально-теплового та енергетичних балансів газифікації вугілля. Методика досліджень. Для досягнення поставленої мети в роботі ...
  • Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П. Б.; Saik, P.; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, В. Г.; Лозинський, Василь Григорович; Lozynskyi, V.; Фальштинський, В. С.; Фальштинський, Володимир Сергійович; Falshtynskyi, V.; Демидов, М. С.; Demydov, M.; Ганушевич, К. А.; Ганушевич, Костянтин Анатолійович; Hanushevych, K. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Розглянута можливість заміщення природніх видів палива альтернативним енергоносієм – генераторним газом. Оцінено його теплотехнічні характеристики в порівнянні з природним газом. Висвітлено перебіг протікання ...
  • Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля зі зближених пластів 

   Саїк, Павло Богданович; Саик, Павел Богданович; Saik, P.B. (Видавництво НГУ, 2015)
   У дисертаційній роботі на основі встановлених закономірностей зміни опускань міжпластових порід з урахуванням термохімічних процесів у підземному газогенераторі вирішена нова актуальна задача з обґрунтування параметрів ...
  • Польський досвід впровадження технології підземної газифікації вугілля 

   Лозинська, Д.Г (Національний гірничий університет, 2018)
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Saik, P.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Lozynskyi, V.; Петльований, Михайло Володимирович; Петльований, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петлеваный, М. В.; Petlovanyi, M.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, К. С.; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С.; Sai, K.; Стрижаков, Єгор Миколайович; Стрижаков, Є. М.; Стрижаков, Егор Николаевич; Стрижаков, Е. Н.; Stryzhakov, Ye. (Видавництво НГУ, 2018)
   Висвітлені актуальні питання низької ефективності технологій підземного видобутку вугілля з тонких та вельми тонких пластів і проблеми залишених у шахтних полях закритих гірничих підприємств. Встановлено, що ...
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, П.Б; Лозинський, В.Г; Петльований, М.В; Сай, К.С; Стрижаков, Є.М (Національний гірничий університет, 2018)
   Мета. Формування нового сучасного підходу до раціонального освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля термохімічним перетворенням на місці їх залягання з отриманням комплексу цінних промислових ...
  • Щодо питання захоронення шкідливих відходів у надрах землі 

   Дичковський, Р.О; Фальштинський, В.С; Табаченко, М.М; Cabana, E.C; Короткова, А.О (Донецький національний технічний університет, 2017)
   Розглянуті питання актуальності захоронення у надрах Землі шкідливих відходів, утворених в результаті гірничої, супутньої гірничій, іншої промислової та комунальної діяльності людини. Запропоновано техніко-технологічне ...