Now showing items 1-3 of 3

  • Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля 

   Саїк, П. Б.; Saik, P.; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, В. Г.; Лозинський, Василь Григорович; Lozynskyi, V.; Фальштинський, В. С.; Фальштинський, Володимир Сергійович; Falshtynskyi, V.; Демидов, М. С.; Demydov, M.; Ганушевич, К. А.; Ганушевич, Костянтин Анатолійович; Hanushevych, K. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Розглянута можливість заміщення природніх видів палива альтернативним енергоносієм – генераторним газом. Оцінено його теплотехнічні характеристики в порівнянні з природним газом. Висвітлено перебіг протікання ...
  • Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля зі зближених пластів 

   Саїк, Павло Богданович; Саик, Павел Богданович; Saik, P.B. (Видавництво НГУ, 2015)
   У дисертаційній роботі на основі встановлених закономірностей зміни опускань міжпластових порід з урахуванням термохімічних процесів у підземному газогенераторі вирішена нова актуальна задача з обґрунтування параметрів ...
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Saik, P.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Lozynskyi, V.; Петльований, Михайло Володимирович; Петльований, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петлеваный, М. В.; Petlovanyi, M.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, К. С.; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С.; Sai, K.; Стрижаков, Єгор Миколайович; Стрижаков, Є. М.; Стрижаков, Егор Николаевич; Стрижаков, Е. Н.; Stryzhakov, Ye. (Видавництво НГУ, 2018)
   Висвітлені актуальні питання низької ефективності технологій підземного видобутку вугілля з тонких та вельми тонких пластів і проблеми залишених у шахтних полях закритих гірничих підприємств. Встановлено, що ...