Now showing items 1-1 of 1

    • Геолого-промислові типи родовищ титану 

      Харитонов, В. М. (Видавництво НГУ, 2015)
      Проведено аналіз існуючої систематики геолого-промислових і промислових типів родовищ корисних копалин. Запропонована класифікація типів родовищ титану, в основу якої покладено генетичний фактор.