Now showing items 1-1 of 1

    • Аэроакустика помольных камер различного типоразмера 

      Прядко, Н.С.; Терновая, Е.В. (2013)
      Досліджено особливості геометрії помольних камер промислового і лабораторного струминного млина, встановлено зв'язок аэроакустики їх робочих об’ємів з характеристиками сигналів акустичного моніторингу процесу подрібнення.