Now showing items 1-1 of 1

    • INSIGHT INTO READING TO ENHANCE THE LEARNING PROCESS 

      Shvets, O.D. (Збірник Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення: Збірка Тез. Доп. Міжнародного Наук.- практ. Семінару,Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2011-10-13)