Now showing items 1-1 of 1

    • Оціночна афіксація в сучасній англійській мові 

      Терещенко, Вікторія Анатоліївна (2019)
      Об’єктом дослідження є афіксальні деривати сучасної англійської мови. Предметом дослідження є оціночний компонент афіксальних дериватів сучасної англійської мови. Мета роботи – розглянути афіксальні засоби вираження ...