Now showing items 1-1 of 1

    • Methods for Improving the Design of the Shutter for Coke Furnace Pipelines 

      Kosenko, Y.; Zabolotniy, K. S.; Kostrytska, S. I. (Видавництво НГУ Methods for Improving the Design of the Shutter for Coke Furnace Pipelines / Y. Kosenko, K. S. Zabolotniy, S. I. Kostrytska // Розширюючи обрії [Електронний ресурс]. Т. 2. - 2017. - Р. 30-31., 2017)