Now showing items 1-1 of 1

    • Активація деформаційних процесів в техногенних грунтах 

      Зуєвська, Н. В.; Зуєвська, Наталя Валеріївна; Zuievska, N.; Шайдецька, Л. В.; Шайдецька, Любов Валентинівна; Shaidetska, L.; Булітко, К. О.; Булітко, Кирило Олександрович; Bulitko, K. (Видавництво НГУ, 2017)
      Встановлено причини продовження активного деформаційного процесу в ґрунтовому масиві після спорудження комунікаційних мереж. Визначено солевміст ґрунтів, їх елементний склад та вміст нафтопродуктів в залежності від ...