Now showing items 1-1 of 1

    • Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства 

      Гічова, Наталія Юріївна; Гичева, Наталья Юрьевна; Gichova, N.Y. (Видавництво НГУ, 2010)
      Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, ...