Now showing items 1-8 of 8

  • Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів 

   Алексеєв, М. О.; Алексеєв, Михайло Олександрович; Алексеев, М. А.; Алексеев, Михаил Александрович; Аlekseev, М.; Голінько, О. В.; Голінько, Олександр Васильович; Голинько, А. В.; Голинько, Александр Васильевич; Golinko, О. (Видавництво НГУ, 2018)
   Наведено результати досліджень з розробки методу автоматичної діагностики стану стаціонарних термокаталітичних аналізаторів метану в частині автоматичного дистанційного контролю нульових показань аналізаторів шляхом ...
  • Адаптивное управление трибологической системой 

   Коптовец, Александр Николаевич; Котовець, Олесандр Миколайович; Koptovets, A.; Яворская, Виктория Викторовна; Яворська, Вікторія Вікторівна; Yavorskaia, V. (2014)
   Рассмотрена научная задача адаптивного управления трибологиче- ской системой на стадии проектирования шахтного подвижного состава. На основании разработанных алгоритмов моделирования процессов нагружения тормоза ...
  • Аналіз стану і вибор методу збагачення вугільних шламів з метою подальшої автоматизації 

   Цвіркун, Л. І.; Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Л. И.; Цвиркун, Леонид Иванович; Tsvirkun, L.; Бешта, Л. В.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Лилия Валерьевна; Beshta, L. (Видавництво НГУ, 2017)
   Проведено аналіз стану збагачення вугілля і серед гравітаційних методів виконано вибір найбільш ефективного для збагачення вугільних шламів. Наведено детальний розгляд конструкції і дослідження принципа роботи гравітаційного ...
  • Влияние неконтролируемых параметров чугуна и лома на ход конвертерной плавки 

   Богушевский, В. С.; Скачок, А. Э.; Сухенко, В. Ю.; Bogushevskiy, V.; Skachok, A.; Sukhenko, V. (2014)
   В работе исследовано и разработано методы повышения точности информации о начальных параметрах металлической части шихты для повышения показателей управления конвертерной плавкой.
  • Динамічні розрахунки параметрів киснево-конвертерної плавки 

   Жук, С. В.; Zhuk, S. (2014)
   В роботі наведені результати розробки динамічного алгоритму управління 160–тонним конвертером.
  • Математична модель керування киснево-конвертерною плавкою 

   Жук, С. В.; Zhuk, S.; Грабівський, К. П.; Grabovskij, K. (2014)
   В роботі наведені результати розробки математичної моделі управління 160–тонним конвертером та їх вплив на техніко-економічні показники процесу.
  • Метод експертного оцінювання знань при нечіткій інформації 

   Паламарчук, О. М.; Педоряка, М. В.; Балака, М. М.; Palamarchuk, Olga; Pedoryaka, Marina; Balaka, Maxim (2014)
   В роботі наведено багатокритеріальний метод експертного оцінювання знань студентів в умовах нечіткої інформації, який дозволяє знизити суб’єктивізм викладачів, отримати максимально достовірну інформацію про рівень знань ...
  • О применимости различных методов контроля содержания углерода в ванне конвертера 

   Богушевский, В. С.; Егоров, К. В.; Сухенко, В. Ю.; Bogushevskiy, V.; Yegorov, K.; Sukhenko, V. (2014)
   В статье исследуются преимущества и недостатки предложенных косвенных методов контроля процесса обезуглероживания ванны конвертера с точки зрения повышения точности контроля этого процесса.