• Using interactive technologies while teaching foreign languages 

      Gubkina, V.V. (Матеріали Міжнародній науковій конференції «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції и прогнози», Умань, 2011)