Now showing items 1-1 of 1

    • Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер 

      Білоцерківець, Володимир Вікторович; Белоцерковец, Владимир Викторович; Bilotserkivets, Vladimir (Видавництво НГУ, 2014)
      У дисертаційній роботі сформовано теоретико-методологічні основи пізнання сутності та змісту нової економіки, виявлено засади її становлення, функціонування та авангардного розвитку. Дослідження ґенези нової економіки ...