Now showing items 1-150 of 150

   Subject
   автомобилестроение [1]
   автомобілебудування [1]
   аграрна економіка [1]
   аграрная экономика [1]
   банкротство предприятия [1]
   банкрутство підприємства [1]
   вертикальна інтеграція [1]
   вертикальная интеграция [1]
   виробниче підприємство [1]
   виробничі процеси [1]
   внешнеэкономическая деятельность [1]
   внешнеэкономическая деятельность предприятия [1]
   внешняя и внутренняя среда предприятия [1]
   внешняя среда предприятия [1]
   вугільне підприємство [1]
   горнодобывающие предприятия [1]
   горнопромышленное предприятие [1]
   гірничодобувні підприємства [1]
   гірничопромислове підприємство [1]
   деятельность предприятия [1]
   діяльність підприємства [1]
   евроинтеграция Украины [1]
   екологічна відповідальність [1]
   економіка України [5]
   економіка харчової промисловості [1]
   економічна безпека [1]
   економічна ефективність підприємства [1]
   економічна криза [1]
   експортно-імпортні операції [1]
   ефективність використання потенціалу [1]
   забезпечення конкурентоспроможності [1]
   засоби автоматизації [1]
   зовнішньоекономічна діяльність [1]
   зовнішньоекономічна діяльність підприємства [1]
   зовнішнє середовище підприємства [1]
   зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства [1]
   инвестирование [1]
   инвестиционная деятельность предприятий [1]
   инновационная деятельность предприятия [1]
   инновационное развитие предприятия [1]
   инновационное развитие промышленного предприятия [1]
   иностранные инвестиции [3]
   конкурентоспособность персонала [1]
   конкурентоспособность предприятия [1]
   конкурентоспособность экономики Украины [1]
   конкурентоспроможність економіки України [1]
   конкурентоспроможність персоналу [1]
   конкурентоспроможність підприємства [1]
   лицензирование недропользования [1]
   ліцензування недрокористування [1]
   малые предприятия [1]
   малі підприємства [1]
   математическое моделирование [1]
   математичне моделювання [1]
   материальное производство [1]
   матеріальне виробництво [1]
   метакапитализм [1]
   метакапіталізм [1]
   минеральные ресурсы Украины [1]
   мировое экономическое пространство [1]
   мировой экономический кризис [1]
   моделирование в экономике [1]
   моделювання в економіці [1]
   мотивация и стимулирование труда [1]
   мотивація і стимулювання праці [1]
   мінеральні ресурси України [1]
   наукова публікація НГУ 2014 [15]
   научная публикация НГУ 2014 [15]
   обеспечение конкурентоспособности [1]
   операционная деятельность [1]
   операційна діяльність [1]
   оптимизация затрат [1]
   оптимізація витрат [1]
   организационная структура предприятия [1]
   организация производства [1]
   організаційна структура підприємства [1]
   організація виробництва [1]
   политический кризис [1]
   політична криза [1]
   предприятия Украины [2]
   прибуток підприємства [1]
   прибыль предприятия [1]
   производственное предприятие [1]
   производственные процессы [1]
   промислові підприємства України [1]
   промышленные предприятия Украины [1]
   підприємства України [2]
   развитие предприятия [1]
   развитие рынка [1]
   развитие экономики Украины [1]
   регулирование деятельности [1]
   регулювання діяльності [1]
   ринкові перетворення [1]
   ринок цінних паперів [1]
   розвиток економіки України [1]
   розвиток підприємства [1]
   розвиток ринку [1]
   рынок ценных бумаг [1]
   рыночные преобразования [1]
   світова економічна криза [1]
   світовий економічний простір [1]
   система оплати праці [1]
   система оплаты труда [1]
   современная компания [1]
   современное предприятие [1]
   социальная ответственность [1]
   социальная программа [1]
   социально-экономическое развитие [1]
   социальные инвестиции [1]
   соціальна відповідальність [1]
   соціальна програма [1]
   соціально-економічний розвиток [1]
   соціальні інвестиції [1]
   средства автоматизации [1]
   стратегическое планирование [1]
   стратегия предприятия [1]
   стратегічне планування [1]
   стратегія підприємства [1]
   суб'єкт господарювання [1]
   суб'єкти господарювання [2]
   субъект хозяйствования [1]
   субъекты хозяйствования [2]
   сучасна компанія [1]
   сучасне підприємство [1]
   теневая экономика [1]
   транзитний потенціал України [1]
   транзитный потенциал Украины [1]
   транспортно-логистический комплекс [1]
   транспортно-логістичний комплекс [1]
   тіньова економіка [1]
   угольное предприятие [1]
   умови глобалізації [1]
   условия глобализации [1]
   фермерское хозяйство [1]
   фермерське господарство [1]
   экологическая ответственность [1]
   экономика пищевой промышленности [1]
   экономика Украины [5]
   экономическая безопасность [1]
   экономическая эффективность предприятия [1]
   экономический кризис [1]
   экспортно-импортные операции [1]
   эффективность использования потенциала [1]
   євроінтеграція України [1]
   інвестиційна діяльність підприємств [1]
   інвестування [1]
   інноваційна діяльність підприємства [1]
   інноваційний розвиток промислового підприємства [1]
   інноваційний розвиток підприємства [1]
   іноземні інвестиції [3]