Now showing items 1-17 of 17

  • Взаємозв’язок освіти і соціально-економічного розвитку суспільства 

   Матюк, Тетяна Володимирівна; Матюк, Татьяна Владимировна; Matiuk, T.V. (Видавництво НГУ, 2014)
   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню економічної сутності освіти, встановленню її взаємозв’язку з соціально-економічним розвитком, розробці пропозицій щодо посилення функціональної ролі освіти як ...
  • Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства 

   Смєсова, В. Л.; Смєсова, Вікторія Леонідівна; Смесова, Виктория Леонидовна; Smiesova, V. L. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2019)
   Дисертацію присвячено формуванню теоретико-методологічних засад встановлення закономірностей взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства, обґрунтуванню напрямів ...
  • Зростання національної економіки: фактори, показники, регулювання 

   Глуха, Ганна Яківна; Глухая, Анна Яковлевна; Glukha, H. Ya. (Видавництво НГУ, 2015)
   Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретичних положень та методологічних підходів до забезпечення економічного зростання національної економіки у сучасних ...
  • Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 

   Ковтун, Наталія Сергіївна; Ковтун, Наталия Сергеевна; Kovtun, N.S. (Видавництво НГУ, 2016)
   Дисертацію присвячено виявленню впливу людських ресурсів на конкурентоспроможність національної економіки й обґрунтуванню стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах поглиблення ...
  • Механізм мотивації економічної діяльності найманих працівників 

   Золотарьова, Ольга Володимирівна; Золотарёва, Ольга Владимировна; Zolotaryova, O.V. (Видавництво НГУ, 2011)
   У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти механізму мотивації економічної діяльності найманих працівників. Визначено його сутність, елементи та функції. Обґрунтовано синархічний ...
  • Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер 

   Білоцерківець, Володимир Вікторович; Белоцерковец, Владимир Викторович; Bilotserkivets, Vladimir (Видавництво НГУ, 2014)
   У дисертаційній роботі сформовано теоретико-методологічні основи пізнання сутності та змісту нової економіки, виявлено засади її становлення, функціонування та авангардного розвитку. Дослідження ґенези нової економіки ...
  • Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності 

   Шаповал, Валентина Михайлівна; Шаповал, Валентина Михайловна; Shapoval, V.M. (Видавництво НГУ, 2012)
   У дисертаційній роботі на основі застосування системного підходу розроблена авторська концепція соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, де обґрунтовано нові методологічні підходи і теоретичні ...
  • Структурний розвиток національної економіки. 

   Чайка, Юлія Миколаївна; Чайка, Юлия Николаевна; Chayka, Ju. N. (Видавництво НГУ, 2012)
   У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні аспекти структурного розвитку національної економіки та його механізми. Виявлено основні типи та види структур національної економіки. Визначено складові, фактори, ...
  • Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації 

   Кузьмінов, Сергій Васильович; Кузьминов, Сергей Васильевич; Kuzminov, S. V. (Видавництво НГУ, 2013)
   Проведений аналіз відмітних рис ринкової координації. У дисертації вводиться новий методологічний принцип індивідуалістичного релятивізму. Досліджена роль суб’єктних та позасуб’єктних ...
  • Технологічна система національної економіки та її регулювання 

   Пилипенко, Юрій Іванович; Пилипенко, Юрий Иванович (Видавництво НГУ, 2011)
  • Тіньова економіка: структура та вплив на економічну динаміку 

   Самойленко, Євген Георгійович; Самойленко, Евгений Георгиевич; Samoylenko, E.G. (Видавництво НГУ, 2013)
   У дисертаційній роботі здійснено дослідження тіньової економіки та її впливу на легальний сектор економіки. Розкрито зміст тіньової економіки як економічної категорії, що виражає відносини між економічними суб’єктами з ...
  • Формування вартості та ціни інтелектуально- інформаційного товару 

   Ясева, Маргарита Олександрівна; Ясева, Маргарита Александровна; Yaseva, M.A. (Видавництво НГУ, 2015)
   Дисертаційна робота присвячена визначенню теоретико-методичних основ формування вартості та ціни інтелектуально-інформаційного товару. Обґрунтовано, що триєдина субстанція вартості інтелектуального продукту, ...
  • Формування економічного механізму взаємодії ринків праці та освітніх послуг в Україні 

   Амбражей, Оксана Анатоліївна; Амбражей, Оксана Анатолиевна; Ambrazhei, O.A. (Видавництво НГУ, 2016)
   Дисертацію присвячено формуванню теоретико-методичних засад економічного механізму взаємодії ринків праці та освітніх послуг. Визначено передумови, сутність та складові економічного механізму взаємодії ринків праці й ...
  • Інноваційна динаміка національної економіки: еволюційна синергетика та засади регулювання 

   Завгородня, Олена Олександрівна; Завгородняя, Елена Александровна; Zavhorodnia, O.O. (Видавництво НГУ, 2015)
   У дисертаційній роботі сформовано теоретико-методологічні основи пі-знання змісту, еволюційної синергетики та засад регулювання інноваційної динаміки національної економіки доби економічної глобалізації. Визначені джерела, ...
  • Інституціональні фактори співвідношення державної і ринкової координації економічної діяльності 

   Пилипенко, Ганна Миколаївна; Пилипенко, Анна Николаевна; Pilipenko, G.M. (Видавництво НГУ, 2012)
   У дисертаційній роботі сформовано теоретико-методологічні засади дослідження інституціональних факторів співвідношення ринкової та державної координації економічної діяльності, розроблено науково обґрунтовану концепцію ...
  • Інституціональні чинники розвитку сучасної соціально-економічної системи 

   Литвиненко, Наталія Іванівна; Литвиненко, Наталия Ивановна; Lytvynenko, N.I. (Видавництво НГУ, 2016)
   У дисертаційному дослідженні сформовано теоретико-методологічні засади оцінювання інституціональних чинників та визначення їх впливу на розвиток соціально-економічної системи країни, розроблено практичні рекомендацій ...
  • Інституціоналізація економічного розвитку. 

   Івашина, Олександр Флорович; Ивашина, Александр Флорович; Ivashyna, O. F. (Видавництво НГУ, 2011)
   У дисертації впроваджено новий концептуальний підхід щодо процесу інституціоналізації економічних та економіко-неекономічних взаємодій, шляхів і способів ефективної інституціоналізації економічного розвитку. На основі ...