Now showing items 1-9 of 9

  • Зрушення гірських порід і земної поверхні при розробках рудних родовищ 

   Диковенко, Віктор Іванович; Гаврюк, Георгій Федорович; Назаренко, Валентин Олексійович; Бєліченко, Олена Валентинівна (ДВНЗ "НГУ", 2011)
   Дисципліна „Зрушення гірських порід і земної поверхні при розробках рудних родовищ” входить до навчальних планів підготовки бакалаврів спеціальності 050307 Маркшейдерська справа
  • Маркшейдерські роботи при розробках родовищ відкритим способом 

   Ніколаєва, Тамара Григорівна; Гаврюк, Георгій Федорович; Вронський, Юрій Іванович; Корякіна, Світлана Вікторівна (ДВНЗ "НГУ", 2007)
   Дисципліна "Маркшейдерські роботи при розробках родовищ відкритим способом" входить до навчальних планів підготовки бакалаврів спеціальності 6.090307 "Маркшейдерська справа"
  • Методичні вказівки до виконання дипломного проекту 

   Гаврюк, Георгій Федорович; Назаренко, Валентин Олексійович (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дипломний проект студентів спеціальності 7.05030105 “Маркшейдерська справа” присвячується вирішенню виробничих задач, переважна більшість яких віднесена в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) до проектної та ...
  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геотехнології гірництва” (Маркшейдерська справа) 

   Халимендик, Юрій Михайлович; Антипенко, Георгій Олексійович; Гаврюк, Георгій Федорович; Назаренко, Валентин Олексійович (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Маркшейдерська справа” входить до навчальних планів підготовки бакалаврів спеціальностей 050301 Розробка родовищ корисних копалин, 050303 Шахтне і підземне будівництво, 050306 Буріння.
  • Основы автоматизации производственных процессов 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Кучин, Александр Сергеевич; Бруй, Анна Валерьевна (ДВНЗ "НГУ", 2007)
   Приведены исходные данные и методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине Основы автоматизации производственных процессов для студентов специальности 6.090307 Маркшейдерское дело.
  • Оцінка точності кутових вимірів 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".
  • Планування гірничих робіт та маркшейдерський контроль оперативного обліку видобутку корисної копалини 

   Гаврюк, Георгій Федорович; Антипенко, Георгій Олексійович; Ніколаєва, Тамара Григорівна (ДВНЗ "НГУ", 2008)
   Викладені питання планування гірничих робіт на календарний рік та маркшейдерського контролю оперативного обліку видобутку корисної копалини на гірничо-видобувному підприємстві за звітний період. Викладена послідовність ...
  • Побудова та розрахунок точності підземної маркшейдерської опорної мережі 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".
  • Похибка орієнтування підземної маркшейдерської опорної мережі через два вертикальні шахтні стволи 

   Назаренко, Валентин Олексійович; Піньковська, Тамара Василівна; Заболотна, Юлія Олександрівна (ДВНЗ "НГУ", 2012)
   Дисципліна "Проектування і аналіз точності маркшейдерських мереж" входить до навчальних планів підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.05030104, 8.05030104 "Маркшейдерська справа".