Recent Submissions

 • Информационные технологии и безопасность на транспорте: монография 

  Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М.; Клименко, И.В. (Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019)
  В условиях интенсификации грузоперевозок и непрерывной модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта актуальными проблемами отрасли являются координация компонентов действующей инфраструктуры на основе ...
 • Маркетингова стратегія підприємства в умовах нестабільності ринків : монографія 

  Решетілова, Т. Б.; Ковтун, К. М.; Куваєва, Т. В.; Макуха, Ю. М.; Палєхова, Л. Л.; Пілова, К. П.; Сердюк, О. В.; Чумаченко, Т. М.; Шинкаренко, Н. В. (НГУ, 2017)
  Присвячена теоретичним і практичним аспектам формування маркетингової стратегії підприємства на ринках, процесу взаємовідносин зі споживачами. Наведено результати власних маркетингових досліджень взаємовідносин компаній ...
 • Деформованість та міцність масивів гірських порід 

  Шашенко, Александр Николаевич; Сдвижкова, Елена Александровна; Гапеев, Сергей Николаевич; Шашенко, Олександр Миколайович; Шашенко, О.М.; Шашенко, А.Н.; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Сдвижкова, О.О.; Гапєєв, Сергій Миколайович; Гапеев, С.Н.; Гапєєв, С.М.; Сдвижкова, Е.А. (Національний гірничий університет, 2008-06-05)
  Викладено фізичні основи міцності гірських порід і породного масиву. Проаналізовано найбільш уживані критерії міцності. Досліджено вплив масштабного ефекту на міцність породного масиву. Наведено приклади чисельного ...
 • Экспериментальные исследования пучения пород почвы подготовительных выработок на пологих пластах Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. И.; Бондаренко, В. І.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевська, І. А.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Г. А.; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Снігур, В. Г.; Снигур, В. Г. (ЛізуновПрес, 2014)
  У монографії викладені результати багатоваріантних і багатофакторних розрахунків НДС елементів системи «масив – пластова виробка» методом скінченних елементів, розкритий механізм протікання процесів здимання порід ...
 • Экспериментальные исследования устойчивости повторно используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. І.; Бондаренко, В. И.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевская, И. А.; Ковалевська, І. А.; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Г. А.; Коваль, Александр Иванович; Коваль, Олександр Іванович; Коваль, А. И.; Коваль, О. І.; Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичев, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичов, В. В. (ЛізуновПрес, 2012)
  В монографії викладені результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану методом скінченних елементів складних систем сучасних комбінованих кріплень і охоронних конструкцій, які ...
 • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

  Коптовець, Олександр Миколайович; Ширін, Леонід Никифорович; Шляхов, Едуард Михайлович; Денищенко, Олександр Валерійович; Зіль, Валерій Васильович; Яворська, Вікторія Вікторівна; Коптовец, Александр Николаевич; Ширин, Леонид Никифорович; Шляхов, Эдуард Михайлович; Денищенко, Александр Валерьевич; Зиль, Валерий Васильевич; Яворская, Виктория Викторовна (Видавництво НГУ, 2017)
  Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
 • Время. События. Люди. 

  Unknown author (Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2016)
  Во время подготовки к 15-летию Фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей родилась Идея – создать книгу о деятельности Фонда ученых, организации общественной, не имеющей какого-либо ...
 • Технология переработки буроугольных шламов 

  Кривощеков, Вячеслав Иванович; Мацюк, Ирина Николаевна; Кривощоков, В.І.; Мацюк, І.М. (Видавництво НГУ, 2010)
  Розглянуто особливості брикетування бурого вугілля. Обґрунтовано тех- нологію безвідхідної переробки буровугільних шламів брикетних фабрик. Зробле- но аналіз потенціального розвитку буровугільної промисловості ...
 • ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

  за редакцією д.е.н. Пашкевич М.С. (2015)
  Викладено основні концептуальні засади та новітні тренди в організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності в контексті Європейської інтеграції України. Запропоновано заходи та унікальні підходи ...
 • Parameters of explosion-proof facilities to avoid air-blast in the context of underground ore mining 

  Руських, Владислав Васильович; Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Морозова, Тетяна Іванівна (Видавництво НГУ, 2016)
  The monograph concerns problems of explosion-proof facilities parameters substantiation to avoid air-blast while underground ore mining with the help of drill-and-fire systems. Strength and deformation features of bulkhead ...
 • Ефективність праці на вугільних шахтах: 

  Герасимова, Ірина Юріївна; Буц, Юрій Володимирович (2007-07)
  Наведено основні положення з теорії та методології ефективності праці, обґрунтовано показники для оцінки її окремих сторін і загального рівня на підприємстві. Розглянуто фактори й закономірності їхнього впливу на ефективність ...
 • ОБОРОТНІ АКТИВИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 

  Соляник, Людмила; Дубей, Юлія (2015)
  Викладено теоретичні засади й удосконалені методичні підходи до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано авторські дефініції та концептуальні підходи до управління ...
 • Теория многослойной намотки резинотросового каната 

  Заболотный, Константин Сергеевич; Панченко, Елена Владимировна; Жупиев, Александр Леонидович (2014-01-27)
  Монография посвящена уточнению теории многослойной намотки резинотросового каната. В результате проведенных исследований получены математические модели максимальных силовых нагрузок и деформаций. Данные модели используются ...
 • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку 

  Галушко, Ольга Сергіївна; Єрмошкіна, Олена В'ячеславівна; Дідик, Людмила Михайлівна; Герасимова, Ірина Юріївна; Дедіков, Олексій Іванович; Крилова, Олена Валеріянівна; Соляник, Людмила Григоривна; Цуркан, Ірина Михайлівна; Штефан, Наталья Миколаївна; Горяча, Олена Іванівна; Доценко, Олена Юріївна; Козар, Дар'я Сергіївна; Лісовенкова, Ірина Миколаївна; Нікіфорова, Юлія Вікторівна; Радзівіло, Ірина (2013-12-24)
  Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на ...
 • Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія 

  Півняк, Геннадій Григорович; Бешта, Олександр Степанович; Пілов, Петро Іванович; Табаченко, Микола Михайлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Голінько, Василь Іванович; Бас, Костянтин Маркович; Балахонцев, Олександр Васильович; Горова, Алла Іванівна; Павличенко, Артем Володимирович; Авдющенко, Анна Сергіївна; Чуріканова, Олена Юріївна; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, Василь Григорович (Видавництво НГУ, 2013)
  У монографії розглянуто проблеми енергетичного забезпечення урбанізованих і промислових територій України, з огляду на його екологічну й економічну компоненти. Створено наукові засади системного моніторингу ...
 • Теория и алгоритмы расчета снарядного течения в эрлифте 

  Кириченко, Евгений Алексеевич; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Евтеев, Владимир Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
  Изложены теоретические основы эрлифтного гидроподъема твердого материала с больших глубин. Экспериментально установлена область нарушения устойчивого подъема твердой фазы в восходящем снарядном потоке. Разработаны ...
 • Обоснование размеров камер специального назначения при разработке железорудных месторождений 

  Бузило, Владимир Иванович; Савельева, Тамара Степановна; Савельев, Владимир Андреевич; Сердюк, Владимир Петрович (Издательство НГУ, 2013)
  Исследованы общие закономерности формирования поля напряжений вокруг подземных камер и камер специального назначения в плоской и объемной постановках. В работе использованы методы конечных элементов ...
 • Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет 

  Недря, Кирило Михайлович; Чорнобай, Павло Олексійович (Видавництво НГУ, 2013)
  На основі широкого кола використаних архівних і опублікованих джерел та із залученням існуючої літератури показано багатогранне життя й діяльність князя Миколи Петровича Урусова – останнього предводителя дворянства ...
 • Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону 

  Антонюк, Оксана Петрівна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону. Розроблено систему показників, які з високою точністю ...
 • Закономерности развития максимальных оседаний и наклонов поверхности в мульде сдвижения 

  Назаренко, Валентин Алексеевич; Йощенко, Надежда В. (Державний ВНЗ "НГУ", 2011)
  В монографії узагальнені результати досліджень зрушення земної поверхні на вугільному родовищі Західного Донбасу. Наведені закономірності формування максимальних осідань і уклонів земної поверхні над очисною виробкою ...

View more