Now showing items 1-20 of 22

  • Время. События. Люди. 

   Unknown author (Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2016)
   Во время подготовки к 15-летию Фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей родилась Идея – создать книгу о деятельности Фонда ученых, организации общественной, не имеющей какого-либо ...
  • Деформованість та міцність масивів гірських порід 

   Шашенко, О.М.; Сдвижкова, О.О.; Гапєєв, С.М. (Національний гірничий університет, 2008-06-05)
   Викладено фізичні основи міцності гірських порід і породного масиву. Проаналізовано найбільш уживані критерії міцності. Досліджено вплив масштабного ефекту на міцність породного масиву. Наведено приклади чисельного ...
  • Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія 

   Півняк, Геннадій Григорович; Бешта, Олександр Степанович; Пілов, Петро Іванович; Табаченко, Микола Михайлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Голінько, Василь Іванович; Бас, Костянтин Маркович; Балахонцев, Олександр Васильович; Горова, Алла Іванівна; Павличенко, Артем Володимирович; Авдющенко, Анна Сергіївна; Чуріканова, Олена Юріївна; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, Василь Григорович (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто проблеми енергетичного забезпечення урбанізованих і промислових територій України, з огляду на його екологічну й економічну компоненти. Створено наукові засади системного моніторингу ...
  • Ефективність праці на вугільних шахтах: 

   Герасимова, Ірина Юріївна; Буц, Юрій Володимирович (2007-07)
   Наведено основні положення з теорії та методології ефективності праці, обґрунтовано показники для оцінки її окремих сторін і загального рівня на підприємстві. Розглянуто фактори й закономірності їхнього впливу на ефективність ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку 

   Галушко, Ольга Сергіївна; Єрмошкіна, Олена В'ячеславівна; Дідик, Людмила Михайлівна; Герасимова, Ірина Юріївна; Дедіков, Олексій Іванович; Крилова, Олена Валеріянівна; Соляник, Людмила Григоривна; Цуркан, Ірина Михайлівна; Штефан, Наталья Миколаївна; Горяча, Олена Іванівна; Доценко, Олена Юріївна; Козар, Дар'я Сергіївна; Лісовенкова, Ірина Миколаївна; Нікіфорова, Юлія Вікторівна; Радзівіло, Ірина (2013-12-24)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на ...
  • Закономерности развития максимальных оседаний и наклонов поверхности в мульде сдвижения 

   Назаренко, Валентин Алексеевич; Йощенко, Надежда В. (Державний ВНЗ "НГУ", 2011)
   В монографії узагальнені результати досліджень зрушення земної поверхні на вугільному родовищі Західного Донбасу. Наведені закономірності формування максимальних осідань і уклонів земної поверхні над очисною виробкою ...
  • Информационные технологии и безопасность на транспорте: монография 

   Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М.; Клименко, И.В. (Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019)
   В условиях интенсификации грузоперевозок и непрерывной модернизации подвижного состава железнодорожного транспорта актуальными проблемами отрасли являются координация компонентов действующей инфраструктуры на основе ...
  • Маркетингова стратегія підприємства в умовах нестабільності ринків : монографія 

   Решетілова, Т. Б.; Ковтун, К. М.; Куваєва, Т. В.; Макуха, Ю. М.; Палєхова, Л. Л.; Пілова, К. П.; Сердюк, О. В.; Чумаченко, Т. М.; Шинкаренко, Н. В. (НГУ, 2017)
   Присвячена теоретичним і практичним аспектам формування маркетингової стратегії підприємства на ринках, процесу взаємовідносин зі споживачами. Наведено результати власних маркетингових досліджень взаємовідносин компаній ...
  • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

   Коптовець, Олександр Миколайович; Ширін, Леонід Никифорович; Шляхов, Едуард Михайлович; Денищенко, Олександр Валерійович; Зіль, Валерій Васильович; Яворська, Вікторія Вікторівна; Коптовец, Александр Николаевич; Ширин, Леонид Никифорович; Шляхов, Эдуард Михайлович; Денищенко, Александр Валерьевич; Зиль, Валерий Васильевич; Яворская, Виктория Викторовна (Видавництво НГУ, 2017)
   Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
  • Моделирование торможения шахтного поезда рельсовыми тормозами 

   Проців, Володимир Васильович (Дніпропетровськ: НГУ, 2011)
   Рассмотрены особенности торможения рельсовыми тормозами шахтного поезда с тяжелым шарнирно-сочлененным локомотивом на заданном участке рельсового пути с известными геометрическими параметрами. Для специалистов, работающих ...
  • Моделювання гальмування шахтного потягу на заданій ділянці рейкової колії: монографія 

   Проців, Володимир Васильович (Дніпропетровськ: НГУ, 2011)
   Книга предназначена для инженерных и научных работников, занимаю- щихся вопросами шахтного рельсового транспорта, а также студентов высших учебных заведений горного профиля.
  • ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

   за редакцією д.е.н. Пашкевич М.С. (2015)
   Викладено основні концептуальні засади та новітні тренди в організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності в контексті Європейської інтеграції України. Запропоновано заходи та унікальні підходи ...
  • ОБОРОТНІ АКТИВИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 

   Соляник, Людмила; Дубей, Юлія (2015)
   Викладено теоретичні засади й удосконалені методичні підходи до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано авторські дефініції та концептуальні підходи до управління ...
  • Обоснование размеров камер специального назначения при разработке железорудных месторождений 

   Бузило, Владимир Иванович; Савельева, Тамара Степановна; Савельев, Владимир Андреевич; Сердюк, Владимир Петрович (Издательство НГУ, 2013)
   Исследованы общие закономерности формирования поля напряжений вокруг подземных камер и камер специального назначения в плоской и объемной постановках. В работе использованы методы конечных элементов ...
  • Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет 

   Недря, Кирило Михайлович; Чорнобай, Павло Олексійович (Видавництво НГУ, 2013)
   На основі широкого кола використаних архівних і опублікованих джерел та із залученням існуючої літератури показано багатогранне життя й діяльність князя Миколи Петровича Урусова – останнього предводителя дворянства ...
  • Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону 

   Антонюк, Оксана Петрівна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону. Розроблено систему показників, які з високою точністю ...
  • Теория и алгоритмы расчета снарядного течения в эрлифте 

   Кириченко, Евгений Алексеевич; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Евтеев, Владимир Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Изложены теоретические основы эрлифтного гидроподъема твердого материала с больших глубин. Экспериментально установлена область нарушения устойчивого подъема твердой фазы в восходящем снарядном потоке. Разработаны ...
  • Теория многослойной намотки резинотросового каната 

   Заболотный, Константин Сергеевич; Панченко, Елена Владимировна; Жупиев, Александр Леонидович (2014-01-27)
   Монография посвящена уточнению теории многослойной намотки резинотросового каната. В результате проведенных исследований получены математические модели максимальных силовых нагрузок и деформаций. Данные модели используются ...
  • Технология переработки буроугольных шламов 

   Кривощеков, Вячеслав Иванович; Мацюк, Ирина Николаевна; Кривощоков, В.І.; Мацюк, І.М. (Видавництво НГУ, 2010)
   Розглянуто особливості брикетування бурого вугілля. Обґрунтовано тех- нологію безвідхідної переробки буровугільних шламів брикетних фабрик. Зробле- но аналіз потенціального розвитку буровугільної промисловості ...
  • Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи 

   Єрмошкіна, Олена В'ячеславовна (Дніпропетровськ: НГУ, 2009)
   Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)