Now showing items 21-23 of 23

  • Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи 

   Єрмошкіна, Олена В'ячеславовна (Дніпропетровськ: НГУ, 2009)
   Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)
  • Экспериментальные исследования пучения пород почвы подготовительных выработок на пологих пластах Донбасса 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. И.; Бондаренко, В. І.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевська, І. А.; Ковалевская, И. А.; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Г. А.; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Снігур, В. Г.; Снигур, В. Г. (ЛізуновПрес, 2014)
   У монографії викладені результати багатоваріантних і багатофакторних розрахунків НДС елементів системи «масив – пластова виробка» методом скінченних елементів, розкритий механізм протікання процесів здимання порід ...
  • Экспериментальные исследования устойчивости повторно используемых выемочных выработок на пологих пластах Донбасса 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. І.; Бондаренко, В. И.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевская, И. А.; Ковалевська, І. А.; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Г. А.; Коваль, Александр Иванович; Коваль, Олександр Іванович; Коваль, А. И.; Коваль, О. І.; Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичев, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичов, В. В. (ЛізуновПрес, 2012)
   В монографії викладені результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану методом скінченних елементів складних систем сучасних комбінованих кріплень і охоронних конструкцій, які ...