Show simple item record

dc.contributor.authorБусигін, Борис Сергійович
dc.date.accessioned2013-06-06T08:35:56Z
dc.date.available2013-06-06T08:35:56Z
dc.date.issued2010-12-07
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1206
dc.descriptionРукопис закінчено "7" грудня 2010 р. Результати роботи розглянуто науково-технічною радою, протокол №2 від "10" грудня 2010 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 179 с., 24 рис., 9 табл., 150 джерел, 4 додатки. Об'єкт дослідження – процес керування силами та засобами гарнізонів державної воєнізованої гірничорятувальної служби при рішенні оперативно-тактичних завдань, пов'язаних з ліквідацією аварій на шахтах. Мета роботи – створення методів й алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень органами оперативного керування при ліквідації аварій на шахтах, що забезпечують автоматизацію нагромадження й повторного використання експертних рішень проблемних ситуацій (оперативно-тактичного досвіду). Метод дослідження – у роботі використаний математичний апарат теорії множин, математичної логіки, формальної семантики мов, методи подання знань і баз даних, а також сучасні методології побудови програмних комплексів і систем. У результаті досліджень отримані наступні результати: – побудована логіко-математична модель предметної області "Автоматизована система підтримки прийняття рішень при ліквідації аварій на шахтах", розроблений алгоритм формування планів оперативно-тактичних дій, що дає можливість повторного використання акумульованого в базі знань досвіду по ліквідації аварій; – розроблена продукційно-фреймова модель подання знань досліджуваної предметної області; – на основі запропонованого алгоритмічного забезпечення розроблена модель процесу придбання знань експертами предметної області. Практична значимість роботи полягає у використанні її результатів при розробці програмного й інформаційного забезпечення автоматизованих систем підтримки прийняття рішень посадовими особами при ліквідації аварій на шахтах. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – адаптація розроблених методів підтримки прийняття рішень в службах міністерства виняткових ситуацій України.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;407
dc.subjectАВАРІЇ НА ШАХТАХru_RU
dc.subjectПОЖЕЖІru_RU
dc.subjectПРОДУКЦІЙНО-ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬru_RU
dc.subjectЯЗИК ПРИНЯТТЯ РІШЕНЬru_RU
dc.subjectБАЗА ЗНАНЬru_RU
dc.subjectМЕРЕЖНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯru_RU
dc.subjectОПЕРАТИВНІ ПЛАНИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙru_RU
dc.titleІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ (заключний звіт) ГП-407ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record