Show simple item record

dc.contributor.authorБузило, Володимир Іванович
dc.date.accessioned2013-06-06T09:30:03Z
dc.date.available2013-06-06T09:30:03Z
dc.date.issued2010-12-07
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1209
dc.descriptionРукопис закінчено 7 грудня 2010р. Результати роботи розглянуто Вченою Радою НГУ протокол № 4 від 09.12.10р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 160 с., 62 рис., 15 табл., 58 джерел, 5 додатків Основною метою проекту є встановлення закономірностей зміни граничного напружено-деформованого стану порід складноструктурної покрівлі вугільних пластів для управління стійкістю підготовчих виробок та регулювання геомеханічних параметрів функціонування систем розробки в залежності від геодинамічної активності геологічного середовища та інтенсифікації гірничих робіт. Об'єктами досліджень є гірський масив, що вміщає вугільні пласти, технологічні параметри підготовки й відпрацьовування пологих вугільних шарів, технологічні схеми внутрішньошахтного транспорту. У даному звіті наданий короткий аналіз складних умов та небезпечних випадків управляння та підтримки підготовчих виробок в процесі просування очисних вибоїв в високопродуктивних лавах; обгрунтувані головні параметри, що істотно впливають на геомеханічну ситуацію при обваленні покрівлі вугільного пласта, який представлений потужним пластом міцного пісковика для різних геологічних і гірничотехнічних умов; запропонована трьохстадійна модель обвалення порід покрівлі положистих вугільних пластів, яка дозволяє для конкретних гірничо-геологічних умов прогнозувати основні параметри процесу руйнування породного масиву при пересуванні забою лави; запропонована методика тривимірного моделювання напружено-деформованого стану породного масиву за умов збільшення швидкостей оголення та урахуванням різновеликого впливу чинників, що впливають на перерозподіл напружень в покрівлі лави; встановлені закономірності впливу механічних і геометричних параметрів литої смуги з розвантажувальною порожниною змінних параметрів; визначені закономірності зміни надійності стану функціонування системи розробки вугільних пластів від параметрів топології гірничих виробок; обґрунтовані методи координації основних та допоміжних вантажопотоків;ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;410
dc.subjectТЕХНОЛОГІЯru_RU
dc.subjectГІРСЬКИЙ МАСИВru_RU
dc.subjectГІРСЬКИЙ ТИСКru_RU
dc.subjectПАРАМЕТРИru_RU
dc.subjectКОНВЕРГЕНЦІЯru_RU
dc.subjectОХОРОНА ВИРОБОКru_RU
dc.subjectНАДІЙНІСТЬru_RU
dc.subjectМОДЕЛЬru_RU
dc.subjectЕКВІВАЛЕНТНІ МАТЕРІАЛИru_RU
dc.subjectПІДЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТru_RU
dc.subjectСКЛАДНО-СТРУКТУРНЕ ПОРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕru_RU
dc.subjectГЕНЕРАЛЬНЕ ОБВАЛЕННЯru_RU
dc.subjectСТАЛЕ ОБВАЛЕННЯru_RU
dc.subjectОЧИСНІ РОБОТИru_RU
dc.titleГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДЗЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИВНОГО ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА (заключний звіт) ГП-410ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record