Show simple item record

dc.contributor.authorДриженко, Анатолій Юрійович
dc.date.accessioned2013-06-06T11:03:13Z
dc.date.available2013-06-06T11:03:13Z
dc.date.issued2010-12-07
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1213
dc.descriptionРукопис закінчено 7 грудня 2010 р. Результати цієї роботи розглянуто науково-технічною радою, протокол №4 від «9» грудня 2010 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 108 стор., 31 рис., 16 табл., 21 джерело, 3 додатка. Об’єкт дослідження: комплексне Ново-Дмитрівське буровугільне родовище. Мета роботи: створення нових ефективних технологічних схем роздільного виймання різнотипових корисних копалин при відкритій розробці комплексного Ново-Дмитрівського буровугільного родовища та техніко-економічне обґрунтування щодо застосування потужного гірничотранспортного обладнання для їх реалізації в кар’єрі з кінцевою глибиною до 380 м. Використані методи: аналітична оцінка ємнісних та динамічних ресурсів підземних вод родовища; системного та техніко-економічного аналізу, гірничо-геометричного аналізу, метод варіантів для обґрунтування технологічних схем розробки. Результати НДР: Описані геологічна і гідрогеологічна характеристика Ново-Дмитрівського родовища, виконана оцінка параметрів кар’єрного поля та окремих уступів по різновидам відроблених порід, встановлені промислові запаси бурого вугілля та супутніх корисних копалин. Обґрунтована виробнича продуктивність кар’єру, побудований графік режиму виймальних робіт по етапам його будівництва. Розроблені нові схеми гірничотранспортних робіт на основі використання потужних драглайнів, роторних екскаваторів стрічкових конвеєрів та гідромеханізації у різних сполученнях між собою. Розрахована їх продуктивність по вийманню гірничих порід згідно календарного плану. Обґрунтовані місця для складування різнотипових порід розкриву, прісних та солених підземних вод.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;432
dc.subjectКАР’ЄРНЕ ПОЛЕru_RU
dc.subjectОБВОДОНЕННІСТЬ ГОРИЗОНТІВru_RU
dc.subjectЗАПАСИ ВУГІЛЛЯru_RU
dc.subjectВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ КАР’ЄРАru_RU
dc.subjectГРАФІК РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТru_RU
dc.subjectГІРНИЧОТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАНЯru_RU
dc.subjectПАРАМЕТРИ РОЗКРИТТЯ І СИСТЕМИ РОЗРОБКИru_RU
dc.titleРОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЄННЯ УНІКАЛЬНОГО НОВО-ДМИТРІВСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОГО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ (заключний звіт) ГП-432ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record