Show simple item record

dc.contributor.authorБешта, Олександр Степанович
dc.date.accessioned2013-06-06T11:46:47Z
dc.date.available2013-06-06T11:46:47Z
dc.date.issued2009-12-01
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1221
dc.descriptionРукопис закінчено 1 грудня 2009 р. Результати роботи розглянуто Вченою Радою НГУ, протокол № 9 від 15 грудня 2009 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт з НДР: 202 с., 74 рис., 12 табл., 53 джерела. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ: Енергоефективність електрообладнання підприємств гірничо-металургійного комплексу. МЕТА РОБОТИ: Визначення і дослідження енергоефективних режимів та розробка принципів побудови енергозберігаючого електрообладнання підприємств гірничо-металургійного комплексу. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 1. Запропоновано та досліджено систему керування активним випрямлячем для перетворювачів частоти, який забезпечує синусоїдальну форму струму мережі та стабілізацію напруги ланки постійного струму. 2. Розроблено метод та пристрій для виявлення дугоутворення рухомого контакту на основі використання інфрачервоних фотодіодів, який забезпечує усунення завад від сторонніх джерел випромінювання. 3. Дано теоретичне обґрунтування й розроблений спосіб селективного визначення параметрів ізоляції електричної мережі відносно землі під робочою напругою. 4. В результаті імітаційного моделювання були встановлені величини, що впливають на зміну струму статора при перемиканні асинхронного двигуна з перетворювача частоти на мережу, запропоновано використання екстремального регулятора продуктивності компрессора.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;415
dc.subjectЧАСТОТНО-КЕРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОДru_RU
dc.subjectПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИru_RU
dc.subjectАКТИВНИЙ ВИПРЯМЛЯЧru_RU
dc.subjectРЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯru_RU
dc.subjectРУХОМИЙ КОНТАКТru_RU
dc.subjectДУГОУТВОРЕННЯru_RU
dc.subjectВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІЗОЛЯЦІЇ ПІД РОБОЧОЮ НАПРУГОЮru_RU
dc.subjectВЕРСТАТИ ШАРОШКОВОГО БУРІННЯru_RU
dc.subjectПЕРЕМИКАННЯ З ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ НА МЕРЕЖУru_RU
dc.titleДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ТА РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ (заключний звіт) ГП-415ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record