Show simple item record

dc.contributor.authorПілов, Петро Іванович
dc.date.accessioned2013-06-06T12:02:10Z
dc.date.available2013-06-06T12:02:10Z
dc.date.issued2009-12-04
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1226
dc.descriptionРукопис завершено 04.12.2009 р. Результати роботи розглянуто Вченою Радою НГУ, протокол № 9 від 15.12.2009 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 214 с., 31 рис., 20 табл., 99 джерел, 5 додатків. Об'єктом досліджень є природні та техногенні розсипні родовища. Метою дослідження є розробка наукових основ геотехнологічної валоризації розсипних родовищ України природного та техногенного походження. Методи дослідження – теоретичні й експериментальні; методи статис-тичного й системного аналізу, математичного моделювання, теоретична інформатика, інформаційні системи й технології. У роботі проведено аналітичний огляд існуючих методів розрахунку геотехнологічних параметрів видобутку та переробки розсипних родовищ ; розроблені сучасні методики вибору раціональної технологічної схеми розкривних і видобувних робіт при видобутку та переробці титано-цирконієвих руд та родовищ техногенного походження; визначено закономірності використання технологічних схем видобутку та збагачення розсипів;розроблені методи розрахунку геотехнологічних параметрів видобутку та переробки ільменітових, титано-цирконієвих руд та матеріалів з родовищ техногенного походження; розроблені к рекомендації щодо застосування теорії, принципів та методів геотехнологічної валоризації розсипних родовищ України природного та техногенного походження. Область застосування - підприємства гірничодобувних галузей країни: ГЗК, кар'єри, рудники й підприємства по переробці мінеральної сировини. Основні техніко-економічні показники полягають у використанні геотехнологічної валоризації та індексу валоризації для визначення комплексної оцінки вартості розсипних родовищ України природного та техногенного походження.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;416
dc.subjectГЕОТЕХНОЛОГІЧНА ВАЛОРИЗАЦІЯru_RU
dc.subjectРОЗСИПНІ РОДОВИЩАru_RU
dc.subjectТЕХНОГЕННІ РОДОВИЩАru_RU
dc.subjectІНДЕКС ВАЛОРИЗАЦІЇru_RU
dc.subjectГЕОТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИru_RU
dc.subjectВИДОБУТОК ТА ПЕРЕРОБКА РОЗСИПІВru_RU
dc.titleГЕОТЕХНОЛОГІЧНА ВАЛОРИЗАЦІЯ РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ (заключний звіт) ГП-416ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record