Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorПоповченко, Сергій Євгенович
dc.date.accessioned2013-06-06T19:19:59Z
dc.date.available2013-06-06T19:19:59Z
dc.date.issued2008-12-15
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1257
dc.descriptionРукопис закінчено 15 грудня 2008 р. Результати цієї роботи розглянуті Вченою Радою НГУ, Протокол № 8 від 16 грудня 2008 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 245 с., 118 мал., 13 табл., 5 додатків, 97 джерел. Об'єктом дослідження є силікатно-карбонатні породи Українського щита. Ціль роботи - установити типоморфні ознаки силікатно-карбонатних порід магматичного генезису, закономірності їхнього поширення й розміщення в геологічних структурах докембрія, виявити їх металлогенічну спеціалізацію й розробити основні принципи для їхньої класифікації. У результаті проведених досліджень установлено, що силікатно-карбонатні породи, що асоціюють із ультрабазитами, мають магматичне походження й повинні ставитися до генетичного класу карбонатитів. На геохімічному рівні всі вони характеризуються наявністю апатит-рідкісноземельної і тантал-ніобієвою металогенічною спеціалізацією. Магматичний генезис силікатно-карбонатних порід підтверджується наявністю розплавних включень у мікрозернах апатиту, топологічними особливостями макротекстур і мікроструктур, характером взаємин із вміщуючими їх ультрабазитами й геохімічними особливостями. У результаті впливу метаморфізму прямі ознаки їхнього магматичного походження за рахунок перекристалізації, скарнування й мігматизації силікатно-карбонатних порід знищені, а на деяких масивах ультраосновні породи перетворені в ендербіти, амфіболіти й піроксенові кристалосланці. На підставі отриманих даних розроблена модель формування карбонат-ультрабазитових масивів, виділені критерії, по яких вони можуть відрізнятися від схожих метаморфогенно-осадових товщ. Запропоновано виділяти два класи карбонатитівм які асоціюють із ультрабазитами лужного й нормального ряду.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;400
dc.subjectМАГМАТИЗМru_RU
dc.subjectКАЛЬЦИФІРИru_RU
dc.subjectСИЛІКАТНО-КАРБОНАТНІ ПОРОДИru_RU
dc.subjectМЕТАМОРФІЗМru_RU
dc.subjectРЕЧОВИННИЙ СКЛАДru_RU
dc.subjectМЕТАЛОГЕНІЯru_RU
dc.titleВИЗНАЧЕННЯ МЕТАЛОГЕНІЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КАРБОНАТ-УЛЬТРАОСНОВНОГО МАГМАТИЗМА В ДОКЕМБРІЇ (заключний звіт) тема ГП-400ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию