Recent Submissions

 • ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

  Тимошенко, О.В. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  У статті розглянуто проблемні питання формування та реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України. Особлива увага приділена напрямам удосконалення функціонування фінансового механізму закладів вищої освіти.
 • СТАНДАРТИ ISO 9000: ЯКІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ТА ОСНОВА ДОВІРИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧЕМ 

  Варяниченко, Олена Володимирівна; Карасьова, Г.В. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Досліджуються проблеми системного управління якістю на підставі впровадження міжнародних стандартів якості серії ISO, як інструмента самозбереження будь – якого підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, ...
 • КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У БАНКАХ: СПЕЦИФІКА, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  Дєєва, Наталія Едуардівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Визначено сутність, складові, особливості корпоративного управління у банках як фінансових посередниках. Систематизовано проблеми корпоративного управління у банках: загальні та специфічні, пов’язані з концепцією фідуціарних ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Гаврилов, Петро Єгорович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Стаття присвячена розвитку теоретичних та методичних положень по удосконаленню системи регіонального управління. В статті освітлені та узагальнені теоретичні основи формування системи екологічного управління в Україні; ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Гаврилов, Петро Єгорович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Стаття присвячена розвитку теоретичних та методичних положень по удосконаленню системи регіонального управління. В статті освітлені та узагальнені теоретичні основи формування системи екологічного управління в Україні; ...
 • ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

  Бардась, Артем Володимирович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  В статті розглянуто особливості екологічної паспортизації вугільних шахт України. Визначено принципи проведення екологічної паспортизації. Рекомендовано створювати екологічні паспорти як джерело інформації для потенційних ...
 • СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Варламова, І.С. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Проведено аналіз теоретичних положень поняття «екологічний менеджмент». Визначено місце екологічного менеджменту в системі управління металургійним підприємством.
 • ВИКОРИСТАННЯ АУТОСОРСИНГУ У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Грозний, Ігор Сергійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Досліджено вплив аутосорсингу на процес досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством. Запропоновано алгоритм його застосування. Систематизовано форми аутсорсингу, сформульовано критерії, що відображають суть ...
 • АЛЬТЕРНАТИВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛАДАННЯ ВІЛЬНИХ КОШТІВ ЗІ ЗРОЗУМІЛИМИ РИЗИКАМИ 

  Добровольський, Олександр Ігоревич (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Розглянуто можливості застосування теорії чутливості при пошуку альтернатив вкладення тимчасово вільних коштів, які здатні забезпечити суб’єкту господарювання дохід зі зрозумілими ризиками.
 • ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

  Литвинова, Ольга Миколаївна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  У статті проведено аналіз забезпечення продовольством країн світу. Виявлено, що головною проблемою є продовольча проблема й продовольча безпека.. Зроблено висновки про головні завдання й напрямки рішення цих завдань в Україні.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Метеленко, Н.Г. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Обґрунтована необхідність удосконалення поняття „виробничо-економічні відносини”, які є складовою господарського механізму промислового виробничого підприємства як підсистеми економічної системи господарювання. Досліджено ...
 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

  Литвиненко, Світлана Василівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  У статті проаналізовано фінансово-економічний стан будівельного комплексу Дніпропетровського регіону. Запропоновано інноваційний фінансовий механізм для зниження прихованої доходності підприємців, а також розроблено алгоритм ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЕКСКАВАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АВТОСАМОСКИДІВ НА РОДОВИЩАХ ФОСФОРИТІВ В УКРАЇНІ 

  Бардась, Ольга Вадимівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Стаття розглядає проблему відтворення та переозброєння основного фонду кар’рного автогосподарства. Розглядаються основні питання планування продуктивності екскаваторно-автомобільних комплексів. Встановлено залежність змінної ...
 • ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 

  Баранник, Лілія Борисівна; Черкавська, Тетяна Михайлівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Розглянуто основні тенденції соціально-економічного розвитку України кінця ХХ - початку ХХІ століття в контексті світового розвитку та дана оцінка сучасному курсу України на євро інтеграцію
 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Безкоровайна, Лідія Василівна; Пасенко, Наталія Сергіївна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Розглянуто особливості та надано пропозиції по впровадженню управлінського обліку в діяльність вітчизняних підприємства. Подано авторський погляд на проблеми налагодження системи управлінського обліку, а саме функціонального ...
 • ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ: ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА IRR 

  Тарасова, Ганна Олександрівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  В статті досліджується можливість адаптації показника IRR для оцінки ефективності венчурних проектів, на основі аналізу співвідношення ризик-прибутковість. Визначено принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному ...
 • РОЛЬ НЕФОРМАЛИЗОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НІС У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТІ ІННОВАЦІЙ 

  Зухба, Даур Сергійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
  Досліджено, чому навіть добре організовані інституціональні елементи національної інноваційної системі не завжди можуть забезпечити ефективне впровадження інновації. З'ясовано, яким чином неформалізовані елементі НІС ...
 • РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

  Черченко, Олександр Лукіч (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-02-23)
  Досліджується взаємозв’язок розвитку корпоративної власності, фондового ринку, формування ефективного власника та їх вплив на активізацію інвестиційних процесів в Україні.
 • ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ 

  Шевченко, Борис Олексійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-03-01)
  В статье рассматриваются перспективы реализации антикризисного потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной и инфраструктурных сферах национальной экономики.