Now showing items 1-19 of 19

  • РОЛЬ НЕФОРМАЛИЗОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НІС У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТІ ІННОВАЦІЙ 

   Зухба, Даур Сергійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Досліджено, чому навіть добре організовані інституціональні елементи національної інноваційної системі не завжди можуть забезпечити ефективне впровадження інновації. З'ясовано, яким чином неформалізовані елементі НІС ...
  • ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

   Литвинова, Ольга Миколаївна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   У статті проведено аналіз забезпечення продовольством країн світу. Виявлено, що головною проблемою є продовольча проблема й продовольча безпека.. Зроблено висновки про головні завдання й напрямки рішення цих завдань в Україні.
  • СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Варламова, І.С. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Проведено аналіз теоретичних положень поняття «екологічний менеджмент». Визначено місце екологічного менеджменту в системі управління металургійним підприємством.
  • ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЕКСКАВАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АВТОСАМОСКИДІВ НА РОДОВИЩАХ ФОСФОРИТІВ В УКРАЇНІ 

   Бардась, Ольга Вадимівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Стаття розглядає проблему відтворення та переозброєння основного фонду кар’рного автогосподарства. Розглядаються основні питання планування продуктивності екскаваторно-автомобільних комплексів. Встановлено залежність змінної ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

   Гаврилов, Петро Єгорович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Стаття присвячена розвитку теоретичних та методичних положень по удосконаленню системи регіонального управління. В статті освітлені та узагальнені теоретичні основи формування системи екологічного управління в Україні; ...
  • ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

   Бардась, Артем Володимирович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   В статті розглянуто особливості екологічної паспортизації вугільних шахт України. Визначено принципи проведення екологічної паспортизації. Рекомендовано створювати екологічні паспорти як джерело інформації для потенційних ...
  • ВИКОРИСТАННЯ АУТОСОРСИНГУ У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

   Грозний, Ігор Сергійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Досліджено вплив аутосорсингу на процес досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством. Запропоновано алгоритм його застосування. Систематизовано форми аутсорсингу, сформульовано критерії, що відображають суть ...
  • ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 

   Баранник, Лілія Борисівна; Черкавська, Тетяна Михайлівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Розглянуто основні тенденції соціально-економічного розвитку України кінця ХХ - початку ХХІ століття в контексті світового розвитку та дана оцінка сучасному курсу України на євро інтеграцію
  • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

   Гаврилов, Петро Єгорович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Стаття присвячена розвитку теоретичних та методичних положень по удосконаленню системи регіонального управління. В статті освітлені та узагальнені теоретичні основи формування системи екологічного управління в Україні; ...
  • АЛЬТЕРНАТИВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВКЛАДАННЯ ВІЛЬНИХ КОШТІВ ЗІ ЗРОЗУМІЛИМИ РИЗИКАМИ 

   Добровольський, Олександр Ігоревич (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Розглянуто можливості застосування теорії чутливості при пошуку альтернатив вкладення тимчасово вільних коштів, які здатні забезпечити суб’єкту господарювання дохід зі зрозумілими ризиками.
  • СТАНДАРТИ ISO 9000: ЯКІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ТА ОСНОВА ДОВІРИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧЕМ 

   Варяниченко, Олена Володимирівна; Карасьова, Г.В. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Досліджуються проблеми системного управління якістю на підставі впровадження міжнародних стандартів якості серії ISO, як інструмента самозбереження будь – якого підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, ...
  • ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

   Тимошенко, О.В. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   У статті розглянуто проблемні питання формування та реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України. Особлива увага приділена напрямам удосконалення функціонування фінансового механізму закладів вищої освіти.
  • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

   Безкоровайна, Лідія Василівна; Пасенко, Наталія Сергіївна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Розглянуто особливості та надано пропозиції по впровадженню управлінського обліку в діяльність вітчизняних підприємства. Подано авторський погляд на проблеми налагодження системи управлінського обліку, а саме функціонального ...
  • ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ: ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА IRR 

   Тарасова, Ганна Олександрівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   В статті досліджується можливість адаптації показника IRR для оцінки ефективності венчурних проектів, на основі аналізу співвідношення ризик-прибутковість. Визначено принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному ...
  • КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У БАНКАХ: СПЕЦИФІКА, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

   Дєєва, Наталія Едуардівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Визначено сутність, складові, особливості корпоративного управління у банках як фінансових посередниках. Систематизовано проблеми корпоративного управління у банках: загальні та специфічні, пов’язані з концепцією фідуціарних ...
  • АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

   Литвиненко, Світлана Василівна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   У статті проаналізовано фінансово-економічний стан будівельного комплексу Дніпропетровського регіону. Запропоновано інноваційний фінансовий механізм для зниження прихованої доходності підприємців, а також розроблено алгоритм ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

   Метеленко, Н.Г. (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
   Обґрунтована необхідність удосконалення поняття „виробничо-економічні відносини”, які є складовою господарського механізму промислового виробничого підприємства як підсистеми економічної системи господарювання. Досліджено ...
  • РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

   Черченко, Олександр Лукіч (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-02-23)
   Досліджується взаємозв’язок розвитку корпоративної власності, фондового ринку, формування ефективного власника та їх вплив на активізацію інвестиційних процесів в Україні.
  • ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ 

   Шевченко, Борис Олексійович (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-03-01)
   В статье рассматриваются перспективы реализации антикризисного потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной и инфраструктурных сферах национальной экономики.