Now showing items 1-1 of 1

    • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

      Безкоровайна, Лідія Василівна; Пасенко, Наталія Сергіївна (Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-01-01)
      Розглянуто особливості та надано пропозиції по впровадженню управлінського обліку в діяльність вітчизняних підприємства. Подано авторський погляд на проблеми налагодження системи управлінського обліку, а саме функціонального ...