Now showing items 1-20 of 47

  • Selective mining technique for thin coal seams :monograph 

   Бузило, Володимир Іванович; Кошка, Олександр Григорович; Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Токар, Лариса Олександрівна; Сулаєв, Віктор Іванович; Сердюк, Володимир Петрович (видавництво НГУ, 2015)
   Study devoted to the issues of basic parameters and application technology of selective mining technology of thin and very thin coal seams. The main parameters of selective technology of thin coal seams ...
  • Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 2. Стратегії пошуку інформації в іншомовних друкованих та електронних професійно-орієнтованих джерелах та дослідження іншомовних джерел інформації 

   Кострицька, Світлана Іванівна; Кострицька, С. І.; Кострицкая, Светлана Ивановна; Кострицкая, С. И.; Зуєнок, Ірина Іванівна; Зуєнок, І. І.; Зуенок, Ирина Ивановна; Зуенок, И. И.; Швець, Олена Дмитрівна; Швець, О. Д.; Швец, Елена Дмитриевна; Швец, Е. Д.; Поперечна, Неллі Василівна; Поперечна, Н. В.; Поперечная, Нелли Васильевна; Поперечная, Н. В. (Видавництво НГУ, 2015)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить ...
  • Англійська мова для навчання і роботи : підручник : у 4-х т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах 

   Кострицька, С. І.; Кострицька, Світлана Іванівна; Кострицкая, С. И.; Кострицкая, Светлана Ивановна; Зуєнок, І. І.; Зуєнок, Ірина Іванівна; Зуенок, И. И.; Зуенок, Ирина Ивановна; Щвець, О. Д.; Швець, Олена Дмитрівна; Швец, Е. Д.; Швец, Елена Дмитриевна; Поперечна, Н. В.; Поперечна, Неллі Василівна; Поперечная, Н. В.; Поперечная, Нелли Васильевна (Видавництво НГУ, 2015)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить ...
  • Англійська мова для навчання і роботи : підручник : у 4-х т. Т. 3. Дискусії та презентації 

   Кострицька, С. І.; Кострицька, Світлана Іванівна; Кострицкая, С. И.; Кострицкая, Светлана Ивановна; Зуєнок, І. І.; Зуєнок, Ірина Іванівна; Зуенок, И. И.; Зуенок, Ирина Ивановна; Швець, О. Д.; Швець, Олена Дмитрівна; Швец, Е. Д.; Швец, Елена Дмитриевна; Поперечна, Н. В.; Поперечна, Неллі Василівна; Поперечная, Н. В.; Поперечная, Неллі Василівна (Видавництво НГУ, 2015)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить ...
  • Англійська мова для навчання і роботи : підручник : у 4-х т. Т. 4. Професійне іншомовне письмо 

   Кострицька, С. І.; Кострицька, Світлана Іванівна; Кострицкая, С. И.; Кострицкая, Светлана Ивановна; Зуєнок, І. І.; Зуєнок, Ірина Іванівна; Зуенок, И. И.; Зуенок, Ирина Ивановна; Щвець, О. Д.; Щвець, Олена Дмитрівна; Швец, Е. Д.; Швец, Елена Дмитриевна; Поперечна, Н. В.; Поперечна, Неллі Василівна; Поперечная, Н. В.; Поперечная, Нелли Васильевна (Видавництво НГУ, 2015)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить ...
  • Аэрология горных предприятий: учеб. пособие 

   Голінько, Василь Іванович; Лебедєв, Яків Якович; Литвиненко, Анатолій Арсентійович; Муха, Олег Анатолійович (видавництво НГУ, 2015)
   Рассмотрены состав и свойства рудничной атмосферы, метан и способы борьбы с ним, запылённость атмосферы горных предприятий, тепловой режим шахт и карьеров, осно- вные законы аэромеханики, аэродинамическое ...
  • Буре вугілля України: сучасний стан та перспективи освоєння 

   Дриженко, Анатолий Юрьевич; Дриженко, А.Ю.; Дриженко, Анатолій Юрійович; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, Александр Александрович; Шустов, О.О.; Шустов, О.А.; Shustov, O.; Shustov, Oleksandr (Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2015-11)
   Описано історію розвитку відкритої розробки родовищ бурого вугілля України. Наведено геолого-промислову характеристика і сучасний стан підприємств, а також перспективи освоєння родовищ над сольовими штоками. Розглянуто ...
  • Вища математика. Невизначений інтеграл (у прикладах і задачах) навч. посіб. 

   Павліщев, Валентин Іванович; Бойко, Любов Йосипівна; Горбатов, Микола Іванович (НГУ, 2015)
   Матеріал посібника відповідає програмі вищої математики за розділом «Невизначений інтеграл» для всіх спеціальностей. Містить 141 типову задачу не вище середнього рівня складності, теоретичні основи, ...
  • Включення випускників гірничо-металургійних спеціальностей до професійно-економічної сфери суспільства (Дніпропетровський регіон) : монографія 

   Колісник, Дмитро Вікторович; Мосьондз, Марина Володимирівна; Колісник, Лариса Олексіївна (видавництво НГУ, 2015)
   Проаналізовано процес включення випускників гірничо- металургійного комплексу (ГМК) до професійно-економічної сфери суспільства; чинники ефективної взаємодії молодих спеціалістів ГМК та роботодавців. ...
  • Геологічне право: навч. посіб. 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (видавництво НГУ, 2015)
   Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання геологічних відносин у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного ...
  • Геомеханические явления при отработке конечных участков лав струговыми комплексами 

   Кравченко, Костянтин Валерійович; Бабець, Дмитро Володимирович; Кравченко, Константин Валериевич; Бабец, Дмитрий Владимирович (Видавництво НГУ, 2015)
   Приведены результаты исследований, которые позволили установить закономерности геомеханических процессов, протекающих в породном массиве при предварительном сооружении демонтажной камеры и последующем приближении к нему ...
  • Граничные параметры концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса : монография 

   Бузило, Володимир Іванович; Васильєв, Віталій Євгенович; Яворська, Олена Олександрівна; Яворський, Андрій Васильович; Кошка, Олександр Григорович; Сердюк, Володимир Петрович (видавництво НГУ, 2015)
   Посвящена вопросам обоснования параметров концентрации очистных и подготовительных работ при отработке двух сближенных пластов с опережающей надработкой в условиях шахт Западного Донбасса. На основе ...
  • Динамика канатных и гидротранспортных подъемных комплексов горных предприятий: монография 

   Самуся, Володимир Ілліч; Ільїн, Сергій Ростиславович; Кириченко, Володимир Євгенович; Ільїна, Інна Сергіївна (видавництво НГУ, 2015)
   Изложены теоретические основы комплексной механики взаимодействия упругих звеньев канатных и гидротранспортных шахтных подъемных комплексов, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических и горно- геологических ...
  • Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра : навч. посіб. 

   Шаруда, Володимир Гаврилович; Ткачов, Віктор Васильович; Бубліков, Андрій Вікторович (видавництво НГУ, 2015)
   Присвячений виконанню дослідницької частини в кваліфікаційних роботах магістра. Розглянуто питання ідентифікації, математичного опису, моделювання та розрахунку автоматичних систем. Наведено приклади використання ЕОМ ...
  • Електропостачання 

   Шкрабець, Ф.П. (Видавництво НГУ, 2015)
  • Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві: Навч. посібник. 

   Сдвижкова, Олена Олександрівна; Бугрим, Ольга Володимирівна; Бабець, Дмитро Володимирович; Іванов, Олексій Сергійович (видавництво НГУ, 2015)
   Посібник містить короткі відомості з теорії ймовірностей та математичної статистики, що необхідні для побудови статистичних моделей. Також в книзі наведено приклади безпосереднього використання для розв’язання ...
  • Ефективне використання вибухобезпечних підстанцій вугільних шахт: монографія 

   Луценко, Іван Миколайович (видавництво НГУ, 2015)
   Викладено основні принципи щодо підвищення ефективності використання вибухобезпечних підстанцій в умовах вугільних шахт. Запропоновано заходи та унікальні підходи для оцінки поточного технічного ...
  • Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник 

   Дичковський, Роман Омелянович; Табаченко, Микола Михайлович; Фальштинський, Володимир Сергійович (НГУ, 2015)
   Охарактеризовано геотехнологічні методи видобутку корисних копалин. Розглянуто основи термодинамічних процесів підземної газифікації вугільних пластів, значну увагу спрямовано на способи розкриття, ...
  • Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений на основе метода цифровой интерферометрии : монография 

   Удовик, Ирина Михайловна; Ахметшина, Людмила Георгиевна (видавництво НГУ, 2015)
   Предложена информационная технология, основанная на методе виртуальной цифровой интерферометрии, которая обеспечивает повышение чувствительности, разрешающей способности и достоверности процедур сегментации ...
  • Использование имитационного моделирования для исследования системы автоматического управления добычным комбайном : монография 

   Ткачов, Віктор Васильович; Бубліков, Андрій Вікторович (видавництво НГУ, 2015)
   Представлены результаты исследований процессов автоматического управления добычным комбайном в условиях тонких пологих угольных пластов с целью уменьшения удельных энергозатрат на резание, транспортирование ...