Недавние добавления

  • Основи римського приватного права 

    Махова, Лілія Олексіївна; Маховая, Лилия Алексеевна; Виприцький, Андрій Олексійович; Выприцкий, Андрей Алексеевич (Видавництво НГУ, 2016)
    Подано інформаційно-методичне забезпечення з видів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи Римського приватного права».
  • Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Енергетичне право” 

    Кострюков, Сергій Володимирович (видавництво НГУ, 2015)
    Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ “НГУ” (протокол № 2 від 27.11.2014) за поданням навчально методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 Правознавство (протокол № 3 від 28.10.2014).