Recent Submissions

 • Теософия: история и современность 

  Шабанова, Ю. А. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Посвящена осмыслению сути теософии, а также творческого наследия представителей теософского учения. Раскрывается специфика и содержание теософии в историко-философском контексте и культурном пространстве ...
 • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

  Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
 • Технологічна оснастка 

  Холоша, В. І.; Проців, В. В. ; Богданов, О. О. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» спеціалізації “Технології машинобудування“, а також програмі дисципліни «Технологічна ...
 • Прикладна комп'ютерна графіка 

  Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт». Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D ...
 • Історія філософії в питаннях і відповідях 

  Громов, В. Є.; Тарасова, Н. Ю. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає програмі нормативної дисципліни «Філософія». У межах восьми лекційних тем розкривається процес становлення західноєвропейської філософської думки від античності до новітніх часів. ...
 • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

  Пашкевич, М. С.; Харченко, М. О. (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
 • Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин 

  Давиденко, А. Н.; Игнатов, А. А.; Полищук, П. П. (Видавництво НГУ, 2016)
  Проанализировано состояние вопросов бурения скважин при использовании жидких и газообразных очистных агентов. Рассмотрены основные методики определения расхода очистного агента при прямой и обратной схемах ...
 • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

  Саричева, Людмила Віссаріонівна; Саричева, Л. В.; Саричева, Людмила Виссарионовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна; Сергєєва, К. Л.; Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергеева, Е. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...
 • Радіогідрогеологія 

  Рудаков, Дмитро Вікторович; Рудаков, Дмитрий Викторович; Перкова, Тетяна Іванівна; Перкова, Татьяна Ивановна (Видавництво НГУ, 2016)
  Охарактеризовано основні властивості радіоактивних елементів та сімейства радіонуклідів. Викладено чинники, що впливають на формування та розподіл радіоактивних вод у природних умовах. Описано геологічні особливості родовищ ...
 • Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-правових актів : Ч. 1. Юридична відповідальність у гірничій справі 

  Кирин, Роман Станиславович (Видавництво НГУ, 2016)
  Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема у сфері загальних положень про трудову ...
 • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування 

  Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Леонид Иванович; Євстігнєєва, Анна Анатоліївна; Евстигнеева Анна Анатольевна; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НГУ, 2016)
  Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та ...
 • Облік і аналіз сек’юритизації активів 

  Дріга, Ольга Павлівна; Дрига, Ольга Павловна (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління сек’юритизацією активів. Розроблено комплексний організаційно-методичний підхід ...
 • Проблеми права екологічної безпеки 

  Краснова, М. В.; Балюк, Г. І.; Бобкова, А. Г. (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності ...
 • Шахтные уравновешивающие канаты 

  Ропай, Валерій Андрійович; Ропай, Валерий Андреевич (Видавництво НГУ, 2016)
  Приведен комплексный анализ вопросов, связанных с работой шахтных уравновешивающих канатов на многоканатных подъемных установках. Описаны конструкции круглых, плоских металлических и резинотросовых канатов, ...
 • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів 

  Доценко, Олена Юріївна; Доценко, Елена Юрьевна (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено проблемам формування ефективної системи управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону в умовах децентралізації на основі консо- лідованого фінансування інноваційних проектів. Розглянуто ...
 • Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах 

  Розен, Віктор Петрович; Розен, Виктор Петрович; Трифонов, Володимир Данилович; Трифонов, Владимир Данилович; Слєсарєв, Володимир Вікторович; Слесарев, Владимир Викторович; Трифонов, Дмитро Володимирович; Трифонов, Дмитрий Владимирович (Издательство НГУ, 2016)
 • Інженерна геодезія 

  Зуска, Ада Василівна; Зуска, Ада Васильевна (Видавництво НГУ, 2016)
 • Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об'єктами на основі теорії систем 

  Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович (Видавництво НГУ, 2016)
 • Перехідні процеси в системах електропостачання 

  Півняк, Геннадій Григорович; Пивняк, Генадий Григорьевич; Жежеленко, Ігор Володимирович; Жежеленко, Игорь Владимирович; Папаїка, Юрій Анатолійович; Папаика, Юрий Анатольевич (Видавництво НГУ, 2016)
 • Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень 

  Горпинич, Олександр Володимирович; Горпинич, Александр Владимирович (Видавництво НГУ, 2016)

View more