Now showing items 1-20 of 33

  • Parameters of explosion-proof facilities to avoid air-blast in the context of underground ore mining 

   Руських, Владислав Васильович; Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Морозова, Тетяна Іванівна (Видавництво НГУ, 2016)
   The monograph concerns problems of explosion-proof facilities parameters substantiation to avoid air-blast while underground ore mining with the help of drill-and-fire systems. Strength and deformation features of bulkhead ...
  • Вскрытие и подготовка рудных месторождений при подземной разработке 

   Хоменко, О.Е.; Кононенко, М.Н. (Видавництво НГУ, 2016)
   Дисциплина «Технология подземной разработки рудных месторождений» включает в себя изучение основных смысловых модулей по вскрытию, подготовке и системам разработки месторождений. Являясь базовым ...
  • Геоэнергетика подземной разработки рудных месторождений: монография 

   Хоменко, Олег Євгенович (НГУ, 2016)
   Посвящена решению научной проблемы – открытие, описание и использование феномена зонального капсулирования горных выработок в геоэнергетических подходах к технологии разработки рудных месторождений. Для ...
  • Горизонтальные классификаторы. Основы теории и расчета: моногр. 

   Франчук, Всеволод Петрович; Бондаренко, Андрій Олексійович (НГУ, 2016)
   Приведены технологические схемы получения строительных песков при гидромеханизированной добыче, основные конструктивные схемы классификаторов, используемых при получении строительных песков. Особое ...
  • Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-правових актів : Ч. 1. Юридична відповідальність у гірничій справі 

   Кирин, Роман Станиславович (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема у сфері загальних положень про трудову ...
  • Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об'єктами на основі теорії систем 

   Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович (Видавництво НГУ, 2016)
  • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

   Саричева, Людмила Віссаріонівна; Саричева, Л. В.; Саричева, Людмила Виссарионовна; Сергєєва, Катерина Леонідівна; Сергєєва, К. Л.; Сергеева, Екатерина Леонидовна; Сергеева, Е. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...
  • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

   Пашкевич, М. С.; Харченко, М. О. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
  • Облік і аналіз сек’юритизації активів 

   Дріга, Ольга Павлівна; Дрига, Ольга Павловна (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління сек’юритизацією активів. Розроблено комплексний організаційно-методичний підхід ...
  • Перехідні процеси в системах електропостачання 

   Півняк, Геннадій Григорович; Пивняк, Генадий Григорьевич; Жежеленко, Ігор Володимирович; Жежеленко, Игорь Владимирович; Папаїка, Юрій Анатолійович; Папаика, Юрий Анатольевич (Видавництво НГУ, 2016)
  • Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах 

   Розен, Віктор Петрович; Розен, Виктор Петрович; Трифонов, Володимир Данилович; Трифонов, Владимир Данилович; Слєсарєв, Володимир Вікторович; Слесарев, Владимир Викторович; Трифонов, Дмитро Володимирович; Трифонов, Дмитрий Владимирович (Издательство НГУ, 2016)
  • Прикладна комп'ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт». Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D ...
  • Проблеми права екологічної безпеки 

   Краснова, М. В.; Балюк, Г. І.; Бобкова, А. Г. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності ...
  • Радіогідрогеологія 

   Рудаков, Дмитро Вікторович; Рудаков, Дмитрий Викторович; Перкова, Тетяна Іванівна; Перкова, Татьяна Ивановна (Видавництво НГУ, 2016)
   Охарактеризовано основні властивості радіоактивних елементів та сімейства радіонуклідів. Викладено чинники, що впливають на формування та розподіл радіоактивних вод у природних умовах. Описано геологічні особливості родовищ ...
  • Разработка теории расчета и конструирования цилиндрических подъемных машин 

   Заболотний, Костянтин Сергійович; Заболотный, Константин Сергеевич; Жупієв, Олександр Леонідович; Жупиев, Александр Леонидович; Рутковський, Максим Олександрович; Рутковский, Максим Александрович (Издательство НГУ, 2016)
  • Ресурсозберігаючі технології управління стійкістю протяжних виробок вугільних шахт 

   Гапєєв, Сергій Миколайович; Хозяйкіна, Наталія Володимирівна; Терещук, Роман Миколайович; Коваленко, Владислав Вікторович (НГУ, 2016)
   Подано комплексний підхід, що включає ряд обґрунтованих науково- технічних розробок для забезпечення стійкості як капітальних, так і підготовчих гірничих виробок в умовах складноструктурного порідного ...
  • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

   Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
   Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
  • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування 

   Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Леонид Иванович; Євстігнєєва, Анна Анатоліївна; Евстигнеева Анна Анатольевна; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та ...
  • Русский язык для иностранных студентов учеб. пос. в 4-х т. Т. 3 

   Луценко, Валентина Іванівна (НГУ, 2016)
   В учебном пособии представлены все виды речевой деятельности студентов по изучению русского языка как иностранного, направленные на развитие речевого поведения, необходимого для эффективного обучения в украинских вузах, ...
  • Русский язык для иностранных студентов учеб. пос. в 4-х т. Т. 2 

   Луценко, Валентина Іванівна (НГУ, 2016)
   В учебном пособии представлены все виды речевой деятельности студентов по изучению русского языка как иностранного, направленные на развитие речевого поведения, необходимого для эффективного обучения в украинских вузах, ...