Recent Submissions

  • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

    Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (Видавництво НГУ, 2014)
    Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. ...