Recent Submissions

  • Основи охорони праці 

    Жидецький, В. Ц. (Знання, 2014)
  • Моніторинг умов праці: навч. посібник 

    Голінько, Василь Іванович; Чеберячко, Сергій Іванович; Шибка, Микола Васильович; Яворська, Олена Олександрівна (Видавництво НГУ, 2012)
    Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що ...