Now showing items 1-386 of 386

   Subject
   business [1]
   аграрне виробництво [1]
   аграрне підприємство [1]
   аграрное предприятие [1]
   аграрное производство [1]
   аграрные предприятия [1]
   аграрні підприємства [1]
   агроландшафт [1]
   агропромислове виробництво [1]
   агропромисловий комплекс [1]
   агропромышленное производство [1]
   агропромышленный комплекс [1]
   аутсорсинг [1]
   банковские услуги [1]
   банковское обслуживание [1]
   банківське обслуговування [1]
   банківські послуги [1]
   бенчмаркинг [1]
   бенчмаркінг [1]
   бизнес [1]
   бизнес в Украине [1]
   бизнес-процесс [1]
   благодійність [1]
   благотворительность [1]
   будівельна галузь [1]
   будівельне підприємство [1]
   бухгалтерский учет [1]
   бухгалтерський облік [1]
   бюджетний процес [1]
   бюджетный процесс [1]
   бізнес [1]
   бізнес в Україні [1]
   бізнес-процес [1]
   вантажні перевезення [1]
   виробництво продукції [1]
   виробнича діяльність [1]
   виробниче підприємство [2]
   виробничо-збутова діяльність [1]
   високі технології [1]
   витрати підприємства [1]
   внешнеэкономическая деятельность [1]
   внешнеэкономическая деятельность предприятия [2]
   внешнеэкономическая деятельность Украины [1]
   воспроизводительные процессы [1]
   вугільна промисловість України [1]
   высокие технологии [1]
   відтворювальні процеси [1]
   газова система [1]
   газовая система [1]
   геоинформационные технологии [1]
   геоінформаційні технології [1]
   глобализация производства [1]
   глобалізація виробництва [1]
   государственное регулирование [1]
   государственные принципы [1]
   громадські організації [1]
   грузовые перевозки [1]
   демографические процессы [1]
   демографічні процеси [1]
   державне регулювання [1]
   державні засади [1]
   деятельность предприятия [3]
   диверсификация внешнеэкономической деятельности [1]
   диверсификация производства [1]
   диверсифікація виробництва [1]
   диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності [1]
   діяльність підприємства [3]
   Европейский Союз [1]
   екологічне страхування [1]
   екологічне інвестування [1]
   екологічні процеси в регіонах України [1]
   економіка підприємства [1]
   економічна безпека підприємства [1]
   економічна діяльність [1]
   економічна діяльність підприємства [1]
   економічна ефективність [3]
   економічна криза [2]
   економічна складова [1]
   економічна стратегія [1]
   економічне зростання країни [1]
   економічне регулювання [1]
   економічне середовище [1]
   економічний розвиток [1]
   економічний розвиток регіону [1]
   економічний розвиток України [2]
   економічний фактор [1]
   економічний і соціальний розвиток [1]
   економічні відносини прав власності [1]
   експортна діяльність [1]
   експортний потенціал [1]
   еластичність товару [1]
   ефективність діяльності [1]
   ефективність підприємства [2]
   железнодорожный транспорт [1]
   залучення інвестицій [1]
   залізничний транспорт [1]
   зарубежный опыт [2]
   зарубіжний досвід [2]
   збалансованість [1]
   збутова логістика [1]
   збутова система підприємства [1]
   зовнішньоекономічна діяльність [1]
   зовнішньоекономічна діяльність підприємства [2]
   зовнішньоекономічна діяльність України [1]
   инвестиционно-инновационное развитие [1]
   инновационная деятельность предприятия [2]
   инновационная политика [1]
   инновационная стратегия предприятия [1]
   инновационное развитие туризма [1]
   инновационные инвестиции [1]
   инновационные технологии [1]
   инновационный потенциал [1]
   институт развития [1]
   интеграционная стратегия [1]
   информационное обеспечение [1]
   информационные системы контролингу [1]
   кадрове забезпечення [1]
   кадровое обеспечение [1]
   конкурентна перевага [1]
   конкурентное преимущество [1]
   конкурентные преимущества [3]
   конкурентні переваги [3]
   конкурентоспособность предприятия [3]
   конкурентоспособность Украины [1]
   конкурентоспроможність підприємства [3]
   конкурентоспроможність України [1]
   корпоративные структуры [1]
   корпоративні структури [1]
   країни ЄС [1]
   кредитные операции [1]
   кредитні операції [1]
   кур'єрська компанія [1]
   курьерская компания [1]
   логистическая инфраструктура [1]
   логистическая система [1]
   логистическая функция [1]
   логистический анализ [1]
   логистический менеджмент [1]
   логистический подход [2]
   логистическое управление [1]
   логістична система [1]
   логістична функція [1]
   логістична інфраструктура [1]
   логістичне управління [1]
   логістичний аналіз [1]
   логістичний менеджмент [1]
   логістичний підхід [2]
   людський капітал [1]
   маркетинг персонала [1]
   маркетинг персоналу [1]
   маркетинговий аудит [1]
   маркетинговый аудит [1]
   материально-техническое снабжение [1]
   матеріально-технічне постачання [1]
   международная конкурентоспособность [1]
   международная конкуренция [1]
   международная экономика [1]
   международные экономические отношения [1]
   международный трансфер [1]
   межрегиональная структура [1]
   менеджмент змін [1]
   менеджмент изменений [1]
   менеджмент предприятия [1]
   менеджмент підприємства [1]
   мережеве планування [1]
   модернизация приборов [1]
   модернізація приладів [1]
   мониторинг процессов [1]
   моніторинг процесів [1]
   мотивация персонала [1]
   мотивація персоналу [1]
   міжнародна економіка [1]
   міжнародна конкурентоспроможність [1]
   міжнародна конкуренція [1]
   міжнародний трансфер [1]
   міжнародні економічні відносини [1]
   міжрегіональна структура [1]
   национальное хозяйство [1]
   національне господарство [1]
   обслуговування клієнтів [2]
   обслуживание клиентов [2]
   общественные организации [1]
   организационные изменения [1]
   організаційні зміни [1]
   оценивание качества [1]
   оцінювання якості [1]
   ПАТ "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Е. Дзержинского" [1]
   ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського" [1]
   персонал предприятия [1]
   персонал підприємства [1]
   политика развития [1]
   політика розвитку [1]
   потенциал предприятия [4]
   потенціал підприємства [4]
   потребительский рынок [2]
   практическое применение [1]
   практичне застосування [1]
   предприятия торговли [1]
   предприятия Украины [1]
   прибутковість підприємства [1]
   прибыльность предприятия [1]
   приватизация в Украине [1]
   приватизація в Україні [1]
   привлечение инвестиций [1]
   проблеми розвитку [1]
   проблемы развития [1]
   производственная деятельность [1]
   производственно-сбытовая деятельность [1]
   производственное предприятие [2]
   производство продукции [1]
   промислове підприємство [2]
   промисловий комплекс [1]
   промислові підприємства [1]
   промислові підприємства України [2]
   промышленное предприятие [2]
   промышленные предприятия [1]
   промышленные предприятия Украины [2]
   промышленный комплекс [1]
   підприємства торгівлі [1]
   підприємства України [1]
   развитие бизнеса [1]
   развитие государства [1]
   развитие предприятий [1]
   развитие предприятия [6]
   развитие рынка [2]
   развитие сельских территорий [1]
   развитие экономики Украины [2]
   расходы предприятия [1]
   рациональное природопользование [1]
   раціональне природокористування [1]
   региональная политика [2]
   региональное развитие [1]
   региональное управление [1]
   региональный бюджет [1]
   регулирование цен [1]
   регулювання цін [1]
   регіональна політика [2]
   регіональне управління [1]
   регіональний бюджет [1]
   регіональний розвиток [1]
   реформирование железных дорог [1]
   реформування залізниць [1]
   ризик-менеджмент [1]
   ринкова активність [1]
   ринкова трансформація [1]
   ринкові відносини [2]
   ринкові умови [1]
   ринок послуг [1]
   ринок праці [1]
   ринок цінних паперів [1]
   риск-менеджмент [1]
   розвиток бізнесу [1]
   розвиток держави [1]
   розвиток економіки України [2]
   розвиток підприємств [1]
   розвиток підприємства [6]
   розвиток ринку [2]
   розвиток сільських територій [1]
   рынок труда [1]
   рынок услуг [1]
   рынок ценных бумаг [1]
   рыночная активность [1]
   рыночная трансформация [1]
   рыночные отношения [2]
   рыночные условия [1]
   рівень прибутковості [1]
   рівень ризику [1]
   сбалансировонность [1]
   сбытовая логистика [1]
   сбытовая система предприятия [1]
   сельское хозяйство в Украине [1]
   сельскохозяйственное предприятие [1]
   сетевое планирование [1]
   система забезпечення [1]
   система обеспечения [1]
   система управления предприятием [1]
   система управління підприємством [1]
   социальная политика в Украине [1]
   социальная сфера [1]
   социально-экономическое планирование [1]
   социальные проблемы [1]
   соціальна політика в Україні [1]
   соціальна сфера [1]
   соціально-економічне планування [1]
   соціальні проблеми [1]
   споживчий ринок [2]
   сталий розвиток [13]
   сталий розвиток в Україні [5]
   сталий розвиток регіону [3]
   страны ЕС [1]
   стратегическое развитие [1]
   стратегия предприятия [2]
   стратегия развития предприятия [1]
   стратегічний розвиток [1]
   стратегія підприємства [2]
   стратегія розвитку підприємства [1]
   строительная отрасль [1]
   строительное предприятие [1]
   стійкий розвиток [2]
   суб'єкти господарювання [1]
   субъекты ведения хозяйства [1]
   сфера послуг [1]
   сфера услуг [1]
   сільське господарство в Україні [1]
   сільськогосподарське підприємство [1]
   технологический разрыв [1]
   технологічний розрив [1]
   товародвижение [1]
   товарорух [1]
   торговое предприятие [2]
   торгівельне підприємство [2]
   трансграничное сотрудничество [1]
   транскордонне співробітництво [1]
   транспортна галузь [1]
   транспортная отрасль [1]
   туристические предприятия [1]
   туристичні підприємства [1]
   угольная промышленность Украины [1]
   удосконалення управління [1]
   управление инновационным процессом [1]
   управление предприятием [2]
   управление развитием предприятия [1]
   управління підприємством [2]
   управління розвитком підприємства [1]
   управління інноваційним процесом [1]
   урбанизация [1]
   урбанізація [1]
   уровень прибыльности [1]
   уровень риска [1]
   усовершенствование управления [1]
   устойчивое развитие [15]
   устойчивое развитие в Украине [5]
   устойчивое развитие региона [3]
   финансирование [1]
   финансовая стратегия [1]
   финансовый механизм [1]
   финансовый потенциал [1]
   финансовый рынок [1]
   финансовый сектор [1]
   фінансова стратегія [1]
   фінансовий механізм [1]
   фінансовий потенціал [1]
   фінансовий ринок [1]
   фінансовий сектор [1]
   фінансування [1]
   ценовой механизм [1]
   ціновий механізм [1]
   человеческий капитал [1]
   экологические процессы в регионах Украины [1]
   экологическое инвестирование [1]
   экологическое страхование [1]
   экономика предприятия [1]
   экономическая безопасность предприятия [1]
   экономическая деятельность [1]
   экономическая деятельность предприятия [1]
   экономическая составляющая [1]
   экономическая среда [1]
   экономическая стратегия [1]
   экономическая эффективность [3]
   экономические отношения прав собственности [1]
   экономический кризис [2]
   экономический рост страны [1]
   экономический фактор [1]
   экономическое и социальное развитие [1]
   экономическое развитие [1]
   экономическое развитие региона [1]
   экономическое развитие Украины [2]
   экономическое регулирование [1]
   экспортная деятельность [1]
   экспортный потенциал [1]
   эластичность товара [1]
   эффективность деятельности [1]
   эффективность предприятия [2]
   Європейський Союз [1]
   інвестиційно-інноваційний розвиток [1]
   інноваційна діяльність підприємства [2]
   інноваційна політика [1]
   інноваційна стратегія підприємства [1]
   інноваційний потенціал [1]
   інноваційний розвиток туризму [1]
   інноваційні технології [1]
   інноваційні інвестиції [1]
   інститут розвитку [1]
   інтеграційна стратегія [1]
   інформаційне забезпечення [1]
   інформаційні системи контролінгу [1]